FacebookTwitterLinkedIn

În același timp, EFI a lansat o ofertă voluntară neangajantă („Tender Offer”) pentru răscumpărarea parțială a trei serii de obligațiuni convenționale restante, denominate în dolari americani, pentru o valoare totală maximă țintită de 1,5 miliarde dolari americani, accelerând obiectivele Grupului privind raportul dintre sursele de finanțare sustenabilă și totalul datoriilor brute.

„Cu tranzacțiile pe care le anunțăm astăzi, prin care emitem noi obligațiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate și, totodată, răscumpărăm obligațiuni restante de tipuri convenționale, ne consolidăm angajamentul de a accelera finanțarea sustenabilă, în linie cu angajamentele asumate în cadrul inițiativei CFO Taskforce, promovată de Pactul Global al Națiunilor Unite”, a declarat Alberto De Paoli, CFO Enel.

Noua emisiune este asociată realizării obiectivului de sustenabilitate al Enel privind reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scopul 1), contribuind la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 al Organizației Națiunilor Unite (Acțiune climatică), și este în conformitate cu cadrul de finanțare durabilă al Grupului (Cadrul).

Această tranzacție se adaugă seriei de emisiuni de obligațiuni asociate obiectivelor de sustenabilitate, lansate de EFI anul trecut: 3,25 miliarde de euro, în iunie, și 4 miliarde de dolari americani, in iulie.

Obligațiunile sunt garantate de Enel, iar emisiunea a fost suprasubscrisă de 3 ori, înregistrând oferte de circa 11 miliarde de euro și o participare importantă din partea investitorilor responsabili social (SRI), permițând Grupului Enel să-și diversifice baza de investitori.

Venitul din emisiune ar urma să finanțeze nevoile curente ale Grupului și răscumpărarea parțială a celor trei serii de obligațiuni de tipuri convenționale restante, denominate în dolari americani, din oferta “Tender Offer”.