FacebookTwitterLinkedIn

Astfel, valoarea dividendului brut pe acțiune va fi de 0,7248 lei, iar data plății dividendelor va fi 26 iunie 2020.

De asemenea, acționarii au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2020 și situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual.

“În circumstanțele excepționale create de pandemia Covid-19, continuăm să ne respectăm angajamentele atât față de clienți, cât și de acționari. Propunerea de distribuire de dividende reflectă performanțele companiei în anul 2019 și este în linie cu nivelul de randament al dividendului cu care i-am obișnuit pe acționarii noștri. Electrica rămâne una dintre companiile în care investitorii au în continuare încredere, în ciuda volatilității înregistrate de piața de capital. Chiar în această perioadă dificilă, am constatat consolidarea pozițiilor unor investitori instituționali, care în mod tradițional au o strategie de investire pe termen mediu și lung, în linie cu strategia Grupului. Monitorizăm în permanență contextul național și internațional, precum și performanța financiară și lichiditatea companiilor din Grup pentru a limita orice riscuri potențiale și suntem pregătiți să răspundem, în cel mai scurt timp, situațiilor generate de evoluția crizei”, a declarat Corina Popescu, Director General Electrica SA.

Totodată, acționarii Electrica SA au aprobat alegerea lui Iulian Cristian Bosoancă în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a administratorului neindependent Niculae Havrileț. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv pâna la 27 aprilie 2022.

”Toate companiile din cadrul Grupului Electrica au adoptat un plan de măsuri speciale pentru buna desfășurare a operațiunilor și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică, în contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19). Planul de reziliență existent la nivel de Grup a fost actualizat cu promptitudine pentru a răspunde situației excepționale de la nivel național”, se mai arată în anunțul companiei.