Cautare
, Contributor

Energie |
|

Electrica: Dividende cu 586% mai mari decât acum doi ani

Profitul net înregistrat de Electrica în 2014 a atins nivelul de 288 de milioane de lei, cu 18% mai mare față de anul precedent. Dividendele vor fi plătite pe 15 iulie 2015.
electrica

În cadrul Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor Electrica SA, desfăşurate în data de 27 aprilie, au fost aprobate situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate ale Electrica, precum şi ale filialelor din cadrul Grupului, pentru exerciţiul financiar 2014. Conform situaţiilor financiare consolidate s-a raportat un profit net din operaţiunile curente, aferent Grupului, de 288 mil. lei, mai mare cu 18% faţă de cel raportat în 2013.

Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar 2014, precum şi distribuirea de dividende în valoare de 0.7217 lei pe acţiune, ceea ce înseamnă o creştere cu 568% comparativ cu 2013. Dividendele vor fi plătite în data de 15 Iulie 2015.

Totodată, au fost aprobate Raportul anual al Consiliului de Administraţie al Electrica privind activitatea pentru exerciţiul financiar 2014 și bugetele de venituri şi cheltuieli aferente exerciţiului financiar 2015, atât pentru Electrica SA, cât şi pentru filialele sale.

Nu au fost aprobate planul anual de investiţii consolidat la nivelul grupului Electrica aferent exerciţiului financiar 2015 și propunerile făcute de consultanţii societăţii, în concordanţă cu bunele practici din piaţă, în ceea ce priveşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica, precum şi a limitelor generale ale remuneraţiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii