FacebookTwitterLinkedIn

PIB-ul estimat pentru anul trecut s-a cifrat la 759,228 miliarde de lei, la prețuri curente, în creștere, în termeni reali, cu 4,8% față de anul anterior.

Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, PIB-ul estimat din trimestrul al patrulea a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,3%, de 194,34 miliarde de lei, la prețuri curente.

Față de același trimestru din anul 2015, PIB-ul a avansat cu 4,7%, pe seria brută, și cu 4,8%, pe seria ajustată sezonier, la 227,141 miliarde de lei.

Seria ajustată sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul IV 2016, rămânând la același nivel față de estimarea din 14 februarie 2017.

La creșterea Produsului Intern Brut, în anul 2016 față de anul 2015, au contribuit toate ramurile economiei, cu excepția agriculturii, silviculturii și pescuitului”, se subliniază reprezentanții Statisticii.

Contribuții pozitive mai importante la această creștere ecnomică au avut: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri și restaurante (+1,8%), cu o pondere de 18,1% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,9%; informațiile și comunicațiile (+0,7%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (5,6%), dar care au înregistrat o creștere semnificativă a volumului de activitate (14,2%); activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (+0,6%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 8%; industria (+0,4%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 1,7%, și impozitele nete pe produs (+0,5%), cu o pondere de 10,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,3%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 7,4% contribuind cu 4,5% la creșterea PIB, și consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice, cu o contribuție de +0,4%, consecință a creșterii cu 4,7% a volumului său.

O contribuție negativă importantă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecință a creșterii cu 7,6% a volumului exporturilor de bunuri și servicii, corelată cu o creștere mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, cu 9,3%.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul IV 2016 față de varianta ‘semnal’ publicată în Comunicatul de presă nr. 42 din 14 februarie 2017 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiți, a modificării seriilor brute și a numărului de observații disponibile”, precizează INS.

Comisia Europeană (CE) estimează o creștere economică a României de 4,4%, pentru acest an, și de 3,7%, pentru anul viitor.

Fondul Monetar Internațional mizează în acest an pe un avans al PIB-ului României de 3,8%, cel mai ridicat ritm de creștere economică din Europa.