FacebookTwitterLinkedIn

Fondul Early Game Ventures (EGV) este finanțat în majoritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, cu cofinanțare prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Managerul de fond al EGV a fost selectat de cǎtre Fondul European de Investiții prin apel pentru expresii de interes pentru instrumentul de capital de risc din cadrul acestui program operațional.

Fondul are dimensiunea ţintǎ de 28 de milioane de euro şi va investi în companii inovative din România, aflate la început de drum. Sunt avute în vedere investiţii în tehnologie şi alte domenii în care proprietatea intelectualǎ primeazǎ. EGV va ţinti întodeauna participaţii minoritare în companiile din portofoliu, iar suma maximǎ investitǎ va fi de 3,5 milioane euro per companie.

Early Game Ventures va organiza şi un program de accelerare în care vor fi selectate 5 sau 6 startup-uri pe an. Programul va fi foarte selectiv, iar fondul va investi pânǎ la 200.000 de euro în fiecare startup acceptat în accelerator. Sesiunea de aplicaţii pentru prima ediţie a programului va fi anunţatǎ în curând,  sunt încurajate să aplice echipe atât din România, cât şi din afara ţǎrii.

Cei trei parteneri ai Early Game Ventures sunt Cristian Munteanu, Managing Partner al EGV, Dan Cǎlugǎreanu, preşedinte al TechAngels, și Radu Stoicoviciu, care în ultimii 10 ani a condus divizia de Mergers & Acquisitions a PwC în România şi Europa de Sud-Est.

“Nu a existat niciodatǎ în istoria României un moment mai favorabil pentru antreprenori sǎ îşi lanseze o afacere. Sperǎm ca existenţa fondului nostru, know how-ul şi conexiunile pe care le aducem din Silicon Valley şi din marile corporaţii cu care lucrǎm de atâţia ani sǎ facǎ posibilǎ apariţia cât mai multor companii româneşti de succes”, a declarat Cristian Munteanu, Managing Partner al EGV.

Alǎturi de FEI, un alt investitor important al Early Game Ventures este Globalworth, o companie înființată în România în 2013, listată pe segmentul AIM al Bursei de Valori de la Londra. Compania are un portofoliu de 35 de proiecte în Polonia și România și o valoare de 2,1 miliarde de euro.

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Bǎncii Europene de Investiţii şi este principalul finanţator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În România, FEI implementează instrumente financiare cofinanţate prin fonduri structurale şi de investiţii, precum JEREMIE 2007-2013, Iniţiativa pentru IMM, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Naţional de Dezvoltare Ruralǎ.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare și (b) infrastructura subdezvoltată de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor. POC beneficiază de o alocare de 1,33 miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.