FacebookTwitterLinkedIn

Actualul Sistem Energetic Românesc a fost creat potrivit cerințelor specifice și prognozelor cererii de energie, cu un mix energetic capabil să asigure riscurile minime din perspectiva continuității în alimentare. “Modelul 60 al Sistemului Energetic a funcționat timp de 30 de ani în condiții optime, fără incidente importante în funcționare, ulterior Modelul fiind supus numeroaselor acțiuni de FaceLift, până când acesta a atins limita critică a funcționalității pe întreg lanțul producție-transport-distribuție”, spune Dumitru Chisăliță, specialist în energie și președinte al Asociației Energia Inteligentă, adăugând că la acest moment se impune obligativitatea creerii unui Nou Model al Sistemului Energetic, care să permită să ne menținem la fel de bine și în următorii 30 de ani. “Fără crearea unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc, nu se poate elimina producerea energiei electrice pe bază de cărbune. (…) Crearea Noului Model al Sistemului Energetic Românesc, cuprinzând noi capacități de producție, sisteme de transport energetice eficiente și eficace, sisteme de stocare și echilibrare și noi tehnologii de folosire a energiei (încălzire, apă caldă, preparare hrană, transport, instalații industriale etc.), care să îndeplinească condițiile de taxonomie, presupun costuri de peste 150 de miliarde de euro”, explică el, pentru Forbes România.

Pentru a stabili dacă România este capabilă să renunțe la producția energiei pe bază de cărbune, e nevoie să privim cifrele, “iar cele mai îngrijorătoare cifre nu sunt cele privind emisiile de CO2, ci cele privind ineficiența proceselor energetice din România și despre resursele și rezervele României”, adaugă specialistul.

România ar putea renunța la cărbune, doar în contextul formării unui Nou Model al Sistemului Energetic Românesc, bazat pe resursele disponibile, pe eficientizarea proceselor de producție, transport și consum, și pe regândirea tehnologică a proceselor de producție a energiei. “Consider că probabilitatea realizării în următoarea decadă a acestui Nou Model este redusă și astfel și eliminarea cărbunelui până în 2030 este redusă, eventual se poate realiza doar prin creșterea masivă a aportului de import, prin creșterea capacității de interconectare. Dar această abordare presupune o scădere semnificativă a gradului de Securitate Energetică a României”, declară Dumitru Chisăliță.