FacebookTwitterLinkedIn

Prin comparație cu situația constatată cu privire la poziția financiară a Astra la 31 decembrie 2013, așa cum a reieșit această în urmă proceselor de inventariere până la zi a datoriilor și activelor Societății (procese la care au contribuit atât angajații Astra și echipele Administratorului Special, cât și auditorul statutar Deloitte și auditorul Mazars desemnat pentru exercițiul BSR organizat de către ASF și EIOPA având data de referință 30 iunie 2014), capitalurile proprii înregistrate de către Societate la 30 iunie 2015 au crescut cu peste 60 de milioane lei.

„Am avut în vedere continuarea plăților de daune – achitând peste 150 de milioane de euro către asigurați în perioada administrării speciale – dar și a altor obligații față de asigurați, reasiguratori și alți parteneri de afaceri, în condițiile în care lichiditatea Societății s-a menținut la un nivel scăzut”, au explicat reprezentații KPMG.

Planul de redresare a Astra include mai multe elemente, dintre acestea majorarea capitalului Societății fiind probabil cel mai important. Cu toate acestea, decizia de investire pare să nu se fi materializat, cel mai probabil pentru că între așteptările acționarilor existenți și riscurile percepute în circumstanțele date de către noii investitori a existat un decalaj care nu a putut fi surmontat, în ciuda eforturilor noastre susținute, cât și ale Autorității, pentru atragerea în proces și pentru menținerea unei comunicări continue cu un număr semnificativ de terți investitori strategici, de prim rang la nivel european și internațional, cu apetit de intrare pe piața românească a asigurărilor.

În ceea ce privește viitorul imediat, „suntem în curs de reanalizare a opțiunilor legal posibile, având în vedere faptul că, din analizele efectuate în dezvoltarea planului de redresare, nu am identificat variante fezabile ale acestui plan ce ar putea conduce la redresarea Astra fără majorarea capitalului social, precum și faptul că nu credem că un plan alternativ la planul actual de redresare ar putea fi conceput fără elementul de majorare a capitalului. Astfel, după clarificarea rezultatului subscrierilor, vom fi în măsură să prezentăm concluziile noastre, precum și măsurile pe care le propunem în consecință spre aprobarea ASF, cu care ne aflăm în permanentă comunicare și colaborare, așa cum am fost de altfel pe întreg parcursul perioadei de administrare speciala”, au concluzionat reprezentanții KPMG.