FacebookTwitterLinkedIn

2K Telecom este o companie de internet și comunicații care activează la nivel național, înființată în anul 2000, care s-a remarcat printre altele prin participarea la diverse licitații publice privind serviciile de comunicații și prin pionieratul în folosirea conceptului de „managed services” în telecomunicații.

Radio M Plus este o companie care deține un post de radio în Piatra Neamț, Regal este o companie de televiziune din Râmnicu Vâlcea care deține trei televiziuni denumite Vâlcea1, Vâlcea2 și Vâlcea3.

Cargo Sped este o companie din Sibiu care deține televiziunea TV Sibiu, iar Digital Video Broadcast este o companie din Baia Mare înființată în anul 2014.

Până la data de 20 ianuarie 2015 comisia de licitaţie va analiza dosarele de candidatură, va anunţa candidaturile calificate, iar până la sfârșitul lunii ianuarie ANCOM va anunţa ofertele câştigătoare sau dacă este necesar să fie organizate runde suplimentare de licitație.

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației pentru fiecare din cele două multiplexuri naționale, este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale și locale aceasta variază între 12.000 euro pentru un multiplex regional pentru București și 1.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ.

Multiplexurile se acordă pentru o perioadă de 10 ani, iar câștigătorii vor putea să furnizeze servicii comerciale de transmisie a programelor de televiziune după data de 17 iunie 2015.

Până la data de 1 mai 2017, câștigătorii celor două multiplexuri naționale trebuie să pună în funcțiune un număr de cel puțin 36 de emițătoare, în timp ce câștigătorii multiplexurilor regionale sau locale trebuie să pună în funcțiune cel puțin un emițător în fiecare zonă de alocare.

Potrivit unei definiții oferită de ANCOM, multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard / bloc de frecvenţă.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.