FacebookTwitterLinkedIn

În anul 2017, populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de 13.229.000 de persoane. În mediul urban, s-au înregistrat 10,19 milioane de persoane conectate la sistemul public de alimentare cu apă, reprezentând 96,9% din populaţia rezidentă urbană, iar în mediul rural 3,038 milioane de persoane, reprezentând 33,5% din populaţia rezidentă rurală a ţării.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populaţiei deservite de sistemul public de alimentare cu apă, în total populaţie rezidentă, s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (83,4%), urmată de regiunea Sud-Est (77,8%). Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (47,4%), urmată de regiunea Sud-Vest Oltenia (55,6%).