FacebookTwitterLinkedIn

A treia ediție a raportului realizat de Deloitte prezintă punctele de vedere a 362 de seniori cu funcții financiare din diverse industrii din România, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Bulgaria. Chestionarul a inclus întrebări despre mai multe aspecte care au impact asupra afacerilor, de la așteptările pe plan macroeconomic (creșterea PIB, rata șomajului, evoluția cursului de schimb) până la provocările individuale (perspectivele financiare ale companiei, obiectivele de business, costurile, strategia, capacitatea de a achita creanțe).

Rezultatele arată că respondenții sunt mult mai puțin optimiști decât în aprilie, când Deloitte a publicat a doua ediție a acestui raport. Mai mulți directori financiari și-au exprimat îngrijorarea privind incertitudinea financiară și economică, perspectivele diminuate de creștere, așteptările legate de rata șomajului și altele.

„Directorii financiari sunt în continuare prudenți și nu își asumă riscuri. În contextul incertitudinii macroeconomice generale, ei se concentrează și acum pe creșterea veniturilor generate atât pe piețele actuale, cât și pe piețe noi, fiind în căutarea de noi oportunități. Comparativ cu ediția anterioară, mai mulți respondenți se așteaptă la stagnare în acest an (81% față de 71,4%, în aprilie). Cu toate aceste provocări și în ciuda unui optimism diminuat, cred că este o perioadă fascinantă pentru profesioniștii din funcțiile financiare, pentru că trebuie să dezvolte strategii care să asigure companiilor lor o poziție foarte bună pentru viitoareacreștere”, a declarat Pieter Wessel, partener în cadrul Deloitte România.

Astfel, potrivit studiului Deloitte, gradul de incertitudine crește ca urmare a așteptărilor diminuate de redresare a PIB, în timp ce companiile se concentrează pe îmbunătățirea rezervelor de lichidități, în paralel cu creșterea veniturilor. Totodată, companiile sunt tot mai interesate de programe de restructurare.

Marea majoritate a directorilor financiari din regiune nu sunt îngrijorați de o posibilă criză pe piața talentelor, în următorul an. România face excepție, 57% dintre respondenți exprimându-și această opinie.

Doina Patrubani, Director în cadrul Deloitte Consultanță – Management Consulting și expert în domeniul Capitalului Uman, explică: „Potrivit studiului, diminuarea ofertei este de așteptat cu precădere la nivelul mediu de management, un palier foarte important pentru companii în general și, de asemenea, cel mai vulnerabil. În organigrama unei instituții, nivelul de mid-management este de obicei acea zona de profesioniști care are atât capacitatea de a livra proiecte, cât și de a coordona echipe. Ei sunt primii vizați pentru promovare, dar și target pentru recrutare de către concurență. Răspunsurile directorilor din România în ceea ce privește talentul reflectă pe de o parte realitatea unei piețe marcate de incertitudine, aici ca și în orice altă parte a lumii, dar și specificul pieței locale de Capital Uman: deficiențele sistemului educational (de unde și resursele insuficiente de absolvenți cu pregătire corespunzătoare), precum și atenția limitată pe care companiile o acordă sistemelor de management al talentului și performanței”.