FacebookTwitterLinkedIn

Unul dintre punctele sensibile ale acestui act normativ îl reprezintă prevederea ce impunea excluderea de la beneficiul schemei de promovare, a centralelor fotovoltaice aflate la data de 1 iulie anul curent, pe terenuri situate în circuitul agricol (adica aproximativ 90% din centralele existente).

Astfel, ordonanța condiționa posibilitatea de acces la procedura de promovare de respectarea unui interval de timp extrem de scurt ți nerealist pentru îndeplinirea formalităților de scoatere din circuitul agricol a terenurilor pe care se află amplasate centrale fotovoltaice.

La baza acestei inițiative legislative se află intenția de a optimiza circuitul agricol și de a proteja mediul, însă scopul, în aces caz, a fost umbrit de mijloacele abrupte, folosite.

Dincolo de tumultul declanșat de prevederile legate strict de sectorul energiei, trebuie subliniat faptul că această lege are un impact major în bunul mers al mediului financiar și investitional.

Mai mult, acest act normativ a generat o reală stare de alertă în randul investitorilor vizați, care au demarat, în regim de urgență, procedurile de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, chiar fară a avea certitudinea finalizării formalităților conform termenului impus. Deci, putem conchide că a aparut o situație de impas, de criză.

Ulterior, Guvernul a extins termenul de scoatere din circuitul agricol a terenurilor pe care se afla centrale fotovoltaice.

Alinierea la prevederile ordonanței a fost amânată pentru producătorii de energie din surse regenerabile prin centrale fotovoltaice, cu proiecte finalizate ce furnizează energie la momentul intrării în vigoare a OUG 57/2013, respectiv 1 iulie 2013, până la data de 31 decembrie 2013.

Acest pas este unul înțelept și firesc, întrucât evită eventuale acțiuni în instanță, de mare anvergură, bazate pe argumente ce țin de nelegalitate și liberă concurență. Mai mult decât atât, reprezintă o poziție rezonabilă și inspirată a statului față de piața liberă, o atitudine participativă, salutară, nu o abordare autoritară, unidimensională.

Mădălina Hagima Hristescu este managing partner al Casei de Avocatură HM & Partners