FacebookTwitterLinkedIn

În baza acestui parteneriat, notarii publici vor putea obţine sumare de cont care atestă toate deţinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidenţiate în conturile individuale administrate de către Depozitarul Central. Aceste documente sunt necesare la dezbaterea succesiunilor, pentru includerea în masa succesorală a instrumentelor financiare evidenţiate în conturile titularilor decedaţi, în vederea menţionării acestora în certificatele de moştenitor.

Astfel, persoanele care deţin calitatea de moştenitor vor fi scutite de efectuarea unor demersuri suplimentare pentru a intra în posesia tuturor documentelor necesare dezbaterii succesiunii, respectiv pentru includerea în masa succesorală alături de celelalte titluri de proprietate şi a celor asupra instrumentelor financiare deţinute de defunct.

Acest parteneriat este un pas important înspre eficientizarea operaţiunilor de transfer al tuturor drepturilor de proprietate în cazurile de succesiune. Procesul va fi mult mai facil şi se asigură, astfel, posibilitatea efectuării transferului instrumentelor financiare într-un termen mai rapid. Vom continua să identificăm şi alte modalităţi de îmbunătăţire a serviciilor oferite”, a declarat Silvia Buicănescu, directorul general al Depozitarului Central.

Depozitarul Central înregistrează transferuri directe asupra instrumentelor financiare, din contul unei persoane decedate în conturile moştenitorilor menţionaţi în certificatul de moştenitor. În înregistrarea acestor tipuri de transferuri directe, se au în vedere instrumentele financiare menţionate în masa succesorală, aşa cum sunt evidenţiate în certificatul de moştenitor.