FacebookTwitterLinkedIn

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,7 miliarde de euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 42 de milioane euro.

De asemenea, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 562 de milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 210 milioane de euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2017, datoria externă totală a crescut cu 294 milioane euro, mai arată daele BNR.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 68,965 de milioane de euro, la 30 septembrie 2017. Aceasta reprezintă 74% din totalul datoriei externe, în scădere cu 1%, faţă de 31 decembrie 2016.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2017 nivelul de 24,239 de milioane de euro. Aceasta reprezintă 26% din totalul datoriei externe, în creştere cu 4,2%, faţă de 31 decembrie 2016.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 22,6%, în perioada ianuarie – septembrie 2017, în creștere, comparativ cu 30%, anul trecut. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2017 a fost de 5,6 luni, faţă de 6,3 luni la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2017 a fost de 89,5%, în scădere, comparativ cu 90,5%, la 31 decembrie 2016.