FacebookTwitterLinkedIn

În structură, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,033 de miliarde de euro, respectiv cu 296 de milioane de euro, reprezentând o creștere de 28%, respectiv una de 7%.

În schimb, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 1,8 miliarde de euro, dar acesta este mai redus cu 13% decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, balanța serviciilor a înregistrat un excedent, ajungând la 6,639 de miliarde de euro, care este cu 2% mai mare decât cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.

Investiţiile directe estimate ale nerezidenţilor în România au crescut cu aproape 18%, mai exact 17,7%, față de aceeași perioadă a anului trecut, însumând 4,098 de miliarde de euro.

Din această sumă participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3,439 de miliarde de euro, iar creditele intragrup au fost în valoare netă de 659 de milioane de euro.