FacebookTwitterLinkedIn

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,392 miliarde de euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 32 milioane euro, balanța veniturilor primare s-a încheiat cu un deficit mai mic cu 211 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai redus cu 256 milioane euro”, au detaliat reprezentanții BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România s-au redus cu 17%, însumând 2,369 miliarde de euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au fost de 2,436 miliarde de euro, iar creditele intragrup au avut o valoare netă negativă de 67 milioane euro.

În aceeași perioadă, datoria externă totală a crescut cu 2,055 miliarde de euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 69,512miliarde de euro, la 31 iulie 2017 (73,6% din datoria externă), în creştere cu 0,8%, faţă de 31 decembrie 2016. Datoria externă pe termen scurt a ajuns, la 31 iulie 2017, nivelul de 24,92 miliarde de euro (26,4% din datoria externă), în creştere cu 6,5%, faţă de 31 decembrie 2016.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,9%, în perioada ianuarie – iulie 2017, comparativ cu 27,4%, anul trecut. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2017 a fost de 5,8 luni, faţă de 6,3 la 31 decembrie 2016.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2017 a fost de 85,3%, comparativ cu 90,1%, la 31 decembrie 2016.