FacebookTwitterLinkedIn

Acest nivel este de aproape trei ori mai mare, față de deficitul de 1,74 miliarde lei, respectiv 0,23% din PIB, înregistrat la finele aceleași perioade a anului trecut.

Scăderea a fost provocată de reducerea sau eliminarea unor taxe, care n-a fost compensată cu un grad mai mare de colectare din majorarea salariilor și din creștererea consumului. La această situație s-a adăugat majorarea cheltuielilor, ca urmare a creșterii salariilor pentru unii bugetari, din a doua jumătate a anului trecut, și a acordării unor beneficii sociale.

Veniturile au crescut cu 9%

Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 9%, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 141,2 miliarde lei, reprezentând 17,3% din PIB.

În primele șapte luni, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, s-au majorat încasările din contribuțiile sociale (16,4%), din impozitul pe salarii și venit (10,8%) și din venituri din capital (15,2%).

Încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 62%, față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea fiind determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, au menționat reprezentanții Finanțelor.

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au scăzut cu 6,5%, în aceeași perioadă, din cauza eliminării de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcții speciale, potrivit MFP.

În plus, veniturile din TVA au scăzut cu 4,6%, față de primele șapte luni ale anului trecut, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016, au mai spus reprezentanții Finanțelor.

Totodată, din februarie 2017, se reflectă în încasări și efectele reducerii cotei standard de TVA de la 20% la 19%. Încasările din accize au fost cu 5,8% mai mici, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, fiind influențate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice, începând cu 1 ianuarie 2017”, au declarat reprezentanții MFP.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de 6,5 miliarde de lei.

Cheltuielile au crescut cu 11,4%

Cheltuielile bugetului general consolidat au crescut, în termeni nominali, cu 11,4%, față de primele șapte luni ale anului trecut, ajungând la 146,4 miliarde de lei.

„Cheltuielile de personal au crescut cu 20,3%, față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului trecut, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și de creșterile salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15% a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20%, începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la 1.250 lei la 1.450 lei, din 1 februarie 2017, și majorarea cu 50% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte, începând cu 1 februarie 2017”, au subliniat reprezentanții Finanțelor.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, creștere mai mare înregistrându-se la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de 6,6%.

De asemenea, dobânzile sunt mai mici cu 4,1% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Subvențiile au creștere cu 22,3%, față de aceeași perioadă a anului trecut, creșterea majoră provenind de la subvențiile pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

„Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 10,7%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1.000 lei, precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale, cum sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); majorarea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi”, au mai detaliat reprezentanții MFP.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne şi externe, au fost de 8,4 miliarde de lei, respectiv 1% din PIB, potrivit Finanțelor.