FacebookTwitterLinkedIn

În primele cinci luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat au crescut, în termeni nominali, cu 7,9%, iar cheltuielile s-au majorat cu 9,4%. Veniturile din TVA au scăzut cu 5%, iar cele din accize cu 9,4%.

Cheltuielile de personal au crescut cu 19,1%, iar cheltuielile cu asistența socială cu 10,1%.

Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 98,4 miliarde lei, reprezentând 12,1% din PIB.

Creșteri față de anul precedent s-au înregistrat la încasările, contribuțiile sociale (+15,9%), impozitul pe salarii și venit (+12,9%), impozitul pe comerț exterior și tranzacțiile internaționale (+10,1%), venituri din capital (+13,2%), precum și din impozite și taxe pe proprietate (+20,6%).

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 100,6 miliarde lei, depășindu-le, în termeni nominali, cu 9,4% pe cele din perioada similară a anului trecut.

Cheltuielile de personal au crescut cu 19,1% comparativ cu perioada ianuarie-mai 2016, fiind generate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederile O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

De asemenea, cheltuielile de personal au crescut din cauza creșterilor salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15% a salariilor din sănătate și educație începând cu 1 ianuarie a.c.

VEZI BILANȚURILE FINANCIARE ALE EDITURILOR ÎN 2016