FacebookTwitterLinkedIn

Suma este mai mult decât dublă față de deficitul de 3,1 miliarde de lei, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului trecut, dar care reprezenta respectiv 0,41% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 160,4 miliarde lei, reprezentând 19,2% din PIB, au fost cu 8,9% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. S-au înregistrat creșteri față de anul trecut la încasările din contribuțiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii și venit (+10,4%), din venituri nefiscale (+14%) și din venituri din capital (+13,4%). Încasările din impozite și taxe pe proprietate au scăzut cu 6,4%, față de perioada similară din 2016, scăderea fiind determinată, în principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcții speciale”, au anunțat reprezentanții Finanțelor.

Veniturile din TVA și-au continuat scăderea, cu 1,7%

Încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au crescut cu 66,3%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea a fost determinată, în principal, de evoluția încasărilor aferente contribuției datorate pentru medicamente, precum și pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Veniturile din TVA și-au continuat scăderea, cu 1,7%, față de primele opt luni ale anului trecut. Autoritățile susțin că reducerea s-a făcut pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA, de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări, începând cu luna februarie 2016, iar, din februarie 2017 se reflectă în încasări și efectele reducerii cotei standard de TVA de la 20% la 19%.

Încasările din accize au fost cu 5,2% mai mici, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, fiind influențate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice, începând cu 1 ianuarie 2017. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt în sumă de șapte miliarde lei”, au detaliat reprezentanții Finanțelor.

Cheltuielile bugetului au crescut cu 11%, din cauza salariilor mai mari, a pensiilor și a altor beneficii sociale

Cheltuielile bugetului general consolidat au crescut, în termeni nominali, cu 11%, față de primele opt luni ale anului trecut, până la 166,9 miliarde de lei.

Cheltuielile de personal au crescut cu 21,4%, față de aceeași perioadă a anului precedent, fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor O.U.G. nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 şi completarea unor acte, precum și de creșterile salariale acordate în 2017, respectiv creșterea cu 15 % a salariilor din sănătate și din educație de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituțiile şi autoritățile publice ale administrației publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017, precum și aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, au explicat reprezentanții Finanțelor.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 4,1%

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 4,1%, față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate de 6,5%.

Subvențiile sunt în creștere cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce dobânzile sunt mai mici cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 11,3%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, și cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1.000 lei, precum și alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: creșterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocației de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); creșterea indemnizației acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi și majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcționari publici parlamentari, auditori ai Curții de Conturi”, au detaliat reprezentanții Finanțelor.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 10,5 miliarde lei, respectiv 1,3% din PIB.