Cautare
, Staff

Macroeconomie |
|

Deficitul bugetar a ajuns la 5,5 miliarde de lei, în primele două luni, ca urmare a creșterii cheltuielilor cu salariile, pensiile, apărarea și bugetele locale

Execuția bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din Produsul Intern Brut, conform datelor operative anunțate de Ministerul Finanțelor Publice.
shutterstock_finantare-credit-bani-money

Suma este de aproape 14 ori mai mare decât deficitul din aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un excedent de 397,1 milioane lei, respectiv 0,05% din PIB, față de 788,1 milioane lei, respectiv 0,1% din PIB, înregistrat la
aceeaşi perioadă a anului 2016.

De-abia pe primele șase luni ale anului 2017, execuția bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,77% din PIB, față de deficitul de 3,9 miliarde lei, respectiv 0,51% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016.

Venituri cu 21,3% mai mari, dar cheltuieli cu 38,5% mai mari

Veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 21,3%, faţă de aceeași perioadă a anului precedent, până la 42,3 miliarde de lei, reprezentând 4,6% din PIB, în termeni nominali.

Rezultatul s-a datorat creșterilor în cazul  încasărilor din contribuțiile de asigurări (+28,3%) și din veniturile nefiscale (+23,7%). Încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 18,7%, față de primele două luni ale anului 2017, iar încasările din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfășurarea de activități cu 22,9%. Veniturile din TVA s-au majorat cu 7,8%, iar sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 3,2 miliarde lei.

Dar cheltuielile bugetului general consolidat au crescut cu 38,5%, până la 47,8 miliarde lei.

Cheltuielile de personal sunt cu 18,8% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, au menționa reprezentanții Finanțelor.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 21,3% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare”, au mai spus reprezentanții MFP.

Subvențiile acordate în primele două luni ale anului 2018 sunt în creștere cu 136,8%, față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a plăților efectuate (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea producătorilor agricoli și de subvențiile acordate pentru susținerea transportului feroviar public de călători și a transportului cu metroul.

Dobânzile se mențin ca procent din PIB la același nivel ca în aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,2% din PIB.

De asemenea, cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,6%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

„Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,7 miliarde lei, de patru ori mai mult față de aceeași perioada a anului trecut, creșterile provenind în special din domeniul apărării, precum și de la bugetele locale”, au subliniat reprezentanții Finanțelor.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii