FacebookTwitterLinkedIn

În aceeași perioadă, exporturile (preţul FOB, Free on Board/Liber la bord, preţul la frontiera ţării exportatoare) au crescut cu 11,6%, însumând 10,88 miliarde de euro.

Iar importurile (preţul CIF, Cost, Insurance, Freight – Cost, Asigurare, Navlu, preţul la frontiera ţării importatoare) s-au majorat cu 13,9%, până la 12,53 miliarde de euro.

În primele două luni, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,7% la export şi 37,1% la import) şi alte produse manufacturate (32% la export şi respectiv 30,7% la import). Cea de-a doua categorie cuprinde mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte etc.).

Valoarea schimburilor intra‐UE28 de bunuri, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018, a fost de 8,36 miliarde de euro la expedieri şi de 9,41 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 76,9% din total exporturi şi 75,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra‐UE28 de bunuri în aceeași perioadă a fost de 2,51 miliare de euro la exporturi şi de aproape 3,12 miliarde de euro la importuri, reprezentând 23,1% din total exporturi şi 24,9% din total importuri.

În luna februarie 2018, exporturile FOB au însumat 5,45 miliarde de euro, o creștere cu 7,6%, iar importurile CIF au însumat aproape 6,34 miliarde de euro, o creștere cu 10,7%, rezultând un deficit de 882,5 milioane euro.