FacebookTwitterLinkedIn

Documentul consemnează, în principal, recunoaşterea contribuţiei Strategiei Dunării la dezvoltarea regiunilor şi comunităţilor dunărene atât din interiorul Uniunii, cât şi din vecinătatea graniţelor sale, coordonarea priorităţilor naţionale de dezvoltare şi promovarea de proiecte comune cu impact macro-regional, întărirea dialogului pentru alinierea surselor de finanţare din fondurile viitorului cadru financiar multianual 2014-2020, implicarea miniştrilor de externe şi a coordonatorilor naţionali în consolidarea palierelor naţionale de guvernanţă a Strategiei; precum şi, susţinerea integrării statelor dunărene ne-membre prin programele de cooperare transfrontalieră şi instrumentele de asistenţă ale Uniunii la graniţele externe ale sale.

“Ministerele de externe trebuie să se coordoneze la nivel politic şi să utilizeze cele mai bune instrumente la nivel naţional pentru a asigura o bună guvernanţă a regiunii Dunării prin implicarea mai activă a statelor ne-membre UE şi pentru a valorifica cooperarea regională“ , a declarat ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean. 

La rândul său, comisarul european pentru politică regională, Johhanes Hahn, a subliniat rolul important al miniştrilor de externe în stabilirea orientărilor strategice şi a subliniat necesitatea ca strategia să continue să producă rezultate concrete în folosul cetăţenilor, să dezvolte soluţii pentru abordarea provocărilor comune din cadrul regiunii Dunării.

“Miniştrii de externe din statele SUERD ar trebui să joace un rol mai important pentru a asigura implicarea politică la nivel înalt în susţinerea proiectelor derulate în cadrul Strategiei. E nevoie de asigurarea accesului la finanţare a noilor proiecte din cadrul SUERD, de o mai bună cooperare între statele membre UE şi cele ne-membre”, a afirmat comisarul european.

De asemenea, comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare regională, Dacian Cioloş, prezent şi el la Forumul Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) a subliniat necesitate prioritizării investiţiilor pentru această regiune.

“Dunărea leagă 14 state riverane care împărtășesc preocupări comune și care care au capacitatea de a găsi soluții comune. Există un angajament politic clar pentru Strategia Dunării la doi ani după ce aceasta a fost lansată. Vă asigur, totodată, că veți avea un sprijin din partea Comisiei Europene pentru implementarea Strategiei. Problema nu este accesul la finanțare, ci prioritizarea investițiilor comune în cadrul financiar existent, dar și a perspectivelor 2014-2020. Strategia Dunării are nevoie de resurse. În această perioadă se discută în Consiliu și Parlament cadrul financiar pentru 2014-2020. În paralel, Comisia Europeană lucrează cu statele membre pentru implementarea proiectelor și investiților viitoare. Cele 14 state riverane pot să rezolve probleme care țin de coerență, de rețeaua de transport, a problemelor legate de energie”, a declarat Dacian Cioloș.

În concluziile prezentate, ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, a subliniat rezultatele concrete ale forumului desfăşurat la Bucureşti, respectiv declaraţia comună adoptată de către miniştrii afacerilor externe din statele dunărene, precum şi concluziile agreate şi principalele linii de acţiune de urmat de către miniştrii dezvoltării regionale, care s-au reunit pentru prima dată în această formulă cu prilejul evenimentului. “Paşii de urmat pentru implementarea strategiei sunt acum mai clari. Miniştrii de externe au adoptat o declaraţie comună; la rândul lor, miniştrii dezvoltării regionale au căzut de acord asupra principalelor linii de acţiune /…/. Complementaritatea celor două reuniuni ministeriale, precum şi sinergia dintre acestea şi dezbaterile din cadrul Forumului dunărean ilustrează mesajul clar că voinţa politică demonstrată deja trebuie transpusă în acţiuni mai bine coordonate şi proiecte integrate”, a afirmat şeful diplomaţiei române.

De asemenea, ministrul Titus Corlăţean a evidenţiat faptul că asigurarea resurselor de finanţare din fonduri europene în perioada următoare pentru Strategia Dunării este esenţială. Pentru realizarea acestui lucru este necesară includerea obiectivelor strategiei în programele operaţionale, dar şi alocarea de fonduri din bugetele naţionale şi regionale, precum şi atragerea de fonduri private şi o mai mare implicare a instituţiilor financiare.

Strategia Dunării pentru regiunea Dunării este proiectul politic european de amploare şi vizibilitate lansat de România împreună cu Austria. Prima ediţie a Forumului Anual a fost organizată la Regensburg, Germania, în perioada 27-28 noiembrie 2012.