FacebookTwitterLinkedIn

Formularul calculează automat cuantumul impozitelor și contribuțiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat, putând fi accesat pe portalul ANAF în secțiunea „Spațiul Privat Virtual”, rubrica Descărcare declarații.

Serviciul electronic SPV este furnizat gratuit de MFP, iar înregistrarea se poate face fără a fi necesară deplasarea la ghișeele ANAF. În acest sens, MFP a transmis prin poștă fiecărui contribuabil o scrisoare personalizată, care conține toate datele necesare înrolării.

Prin intermediul SPV, se poate accesa, oricând, situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile.

De asemenea, formularul se poate completa și semna și de deținătorii de certificate digitale calificate, iar depunerea se face pe portalul e-guvernare.ro.

Dacă declarația este depusă online până la 15 iulie 2018 și plata obligațiilor se efectuează integral până la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat.

Dacă suma datorată, stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este plătită integral până la 15 decembrie 2018, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; piscicultură și/sau silvicultură; transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar; jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;
activitățile artistice și sportive, în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi.