FacebookTwitterLinkedIn

Cel mai recent raport “Insurance Banana Skins” realizat de către Centrul pentru Studiul Inovaţiei Financiare (CSFI) în colaborare cu PwC, indică faptul că noile reglementări vizând aspecte precum solvabilitatea şi practicile de afaceri  ar putea copleşi industria prin costuri şi probleme de conformitate.

Ar putea, de asemenea, să distragă managementul de la aspecte mai urgente precum profitabilitatea afacerii într-un moment în care întreaga industrie a asigurărilor se află sub presiune.

Sondajul a inclus mai mult de 600 de practicieni din domeniul asigurărilor şi observatori ai industriei din 54 de ţări, consultaţi cu privire la riscurile majore anticipate pentru următorii 2-3 ani. Reglementările reprezintă principalul risc identificat în multe pieţe majore, incluzând America de Nord, Europa şi Orientul Îndepărtat/zona Asia-Pacific.

Acesta este cel de-al doilea sondaj consecutiv “Banana Skins” care plasează reglementarea pe primul loc în topul preocupărilor asigurătorilor, subliniind incertitudinea constantă ce planează în jurul unor iniţiative majore de acest fel.

Directiva Solvency II a Uniunii Europene, aflată în cel de-al 7-lea an de planificare, a reprezentat o preocupare centrală, în special pentru că multe dintre ţările din afara Uniunii Europene aşteaptă să vadă rezultatele înainte de a-şi finaliza propria planificare.

Un alt set de riscuri este identificat în domeniul practicilor de afaceri, o zonă puternic influenţată de reglementare. În ciuda numeroaselor măsuri implementate de către companii şi de către autorităţile de reglementare menite să pună în ordine practici precum vânzările incorecte, aceasta rămâne în continuare o zonă de risc, în special într-o perioadă de stres economic, când presiunea de a genera vânzări este foarte puternică.

 Alte preocupări care reies din sondaj includ starea de incertitudine a pieţelor financiare şi starea economiei mondiale. Acestea se adaugă tensiunilor dintr-o industrie care a fost presată  ani de-a rândul de rate scăzute ale dobânzilor şi de o competiţie acerbă. Un aspect particular îl reprezintă moştenirea produselor cu beneficii definite , dar care nu pot fi finanţate într-un mod profitabil la randamentul scăzut înregistrat astăzi.

Menţinerea unor condiţii de piaţă dificile a adus în prim-plan şi calitatea managementului şi, în particular, managementul riscului.

Sondajul din acest an indică o preocupare continuă privind riscurile legate de catastrofe naturale, dată fiind frecvenţa crescută a acestor evenimente, precum şi costurile din ce în ce mai mari ale revendicărilor. În unele pieţe precum Noua Zeelandă sau Australia, abordarea asigurătorilor faţă de revendicările apărute în urma catastrofelor naturale a devenit o problemă majoră la nivel politic. 

Pe de altă parte, un număr de aspecte înregistrează o scădere în topul riscurilor identificate, în special cel legat de disponibilitatea capitalului necesar pentru a susţine industria (în scădere de la 2, la 16). Situaţia este acum inversată: există capital în exces în industrie, în special în sectorul de asigurări non-viaţă şi reasigurare, ceea ce menţine preţurile scăzute şi afectează profitabilitatea. Alt risc în scădere, cel puţin în pieţele dezvoltate, este legat de resursele umane: agitaţia din sectorul serviciilor financiare a dus la uşurarea recrutării şi păstrării talentelor. Situaţia este mai dificilă în pieţele emergente unde numărul personalului calificat este mai scăzut.

“Este ironic faptul că cele mai mari riscuri ale industriei vin din partea reglementărilor, cele care sunt menite să reducă riscurile, într-o perioadă în care condiţiile de operare şi de garantare  sunt, de asemenea, foarte dificile. Nu este surprinzător faptul că aceste presiuni sunt reflectate într-o preocupare crescută faţă de abilitatea managementului de a le gestiona”, a declarat David Lascelles, editorul raportului.

O împărţire pe sectoare a industriei asigurărilor indică faptul că sectorul asigurărilor de viaţă se concentrează în special asupra impactului pe care îl au ratele scăzute ale dobânzilor asupra randamentului investiţiilor, precum şi asupra administrării rețelelor complexe  de distribuție.

 În sectorul asigurărilor non-viaţă, principalele preocupări se referă la excesul de capacitate şi la preţurile competitive, alături de impactul creşterii revendicărilor în caz de catastrofă. Preocupările din sectorul de reasigurare se referă în principal la securitatea capacităţii într-o piaţă extrem de competitivă.

În România, piaţa asigurărilor a fost puternic lovită de criză, competiţia intensă pe preţ afectând atât segmentul asigurărilor de viaţă, cât şi cel non-viaţă.

 Jucătorii din industrie sunt de asemenea afectaţi de profitabilitatea scăzută şi de pierderile rezultate din produsele cu daunabilitate mare aşa cum sunt poliţele RCA. „Este nevoie de o întărire a politicii de management al riscului şi de îmbunătăţirea eficienţei operaţionale pentru a putea traversa această perioadă şi a reveni la o creştere durabilă”, a declarat Paul Facer, Partener de Audit pentru Sectorul Financiar, PwC România.

Sondajul Insurance Banana Skins a fost derulat în perioada martie-aprilie 2013 şi se bazează pe 662 de răspunsuri din 54 de ţări.