FacebookTwitterLinkedIn

Pentru anul 2017, din cele 57 de amenzi aplicate unui număr de 21 de radiodifuzori și distribuitori de servicii de programe, la data auditului CNA nu deținea dovada plății unui număr de 13 amenzi prin care au fost sancționați 10 radiodifuzori și distribuitori de servicii, notează Media Expres.

„Deși au fost prezentate documentele justificative care dovedesc plata amenzilor de către radiodifuzori și distribuitori de servicii de programe, CNA nu deține o procedură de sistem care să reglementeze această activitate”, se arată în documentul publicat la 18 martie de Curtea de Contruri.

Curtea a mai constatat că în anul 2017 nu au fost soluționate și s-au prescris faptele consemnate într-un număr total de 843 de petiții, pentru care nu a fost transmis un răspuns final.

În februarie 2017 Media Expres a arătat că zece televiziuni, printre care Pro TV, Antena 3, Kanal D, Realitatea TV, România TV și B1 TV, ar fi trebuit să aibă licențele audiovizuale retrase pentru neplata amenzilor aplicate de către CNA, potrivit unei situații discutate în ședința publică a autorității de reglementare în audiovizual din 8 februarie 2017.

Amenzile fuseseră aplicate de CNA în 2015 și până în februarie 2017 Pro TV nu depusese dovada achitării pentru două amenzi în valoare totală de 65.000 de lei, Antena 3, Kanal D și B1 TV, pentru câte o amendă de 10.000 de lei, Realitatea TV, pentru trei amenzi în valoare totală de 50.000 de lei, și România TV, pentru trei amenzi în valoare totală de 40.000 de lei.

În anul 2015, CNA a aplicat amenzi în valoare totală de peste 2,4 milioane de lei, din care în februarie 2017 nu fuseseră contestate, dar nici confirmate la CNA plăți în valoare totală de 435.000 de lei.

În anul 2016, CNA a aplicat amenzi în valoare totală de 1.167.500 de lei. Pro TV mai are, din ianuarie 2016, două amenzi necontestate și fără dovada plății depusă la CNA, în valoare de 60.000 de lei.

Pe cale de consecință, deficiențele constatate inclusiv de către Curtea de Conturi au ca rezultat, printre altele, încălcarea de către CNA a art. 57*) (1) (d) din Legea audiovizualului, potrivit căruia “licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în cazul în care titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”.

CNA explică în nota adresată către Media Expres cu prilejul furnizării datelor de interes public în 2017 că „din analiza datelor transmise de ANAF, referitor la situația plății amenzilor aplicate de CNA, rezultă că marea majoritate a celor ce constituiau titlu executoriu, nefiind contestate în instanță, au fost încasate sau achitate ori sunt eșalonate la plată, însă radiodifuzorii nu au transmis la CNA dovada plății acestora”.