FacebookTwitterLinkedIn

Unităţile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate publică care se organizează şi funcţionează potrivit Legii Cultelor (nr. 489/2006). Aceste entități sunt persoane juridice fără scop patrimonial. Conform legii, veniturile acestora provin din activităţi proprii, din donațiile enorașilor şi din contribuţiile de la bugetul de stat, de la bugetul autorităţilor publice locale şi al altor instituţii. Ca și alte culte religioase, Biserica Ordodoxă Română beneficiază de facilități fiscale din partea statului. De exemplu, veniturile bisericilor din donaţiile oamenilor şi din activităţi comerciale (lumânări, cărți, calendare, etc.) sunt scutite de impozite dacă sunt folosite pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult. Tot legea stabilește că veniturile realizate sunt folosite pentru susţinerea activităţilor unităților de cult.

„Forbes România” a calculat că venitul total al celor 21 de eparhii (arhiepiscopii și episcopii) a fost de 64.796.218 euro în 2014. Din punct de vedere administrativ, Biserica Ortodoxă Română este organizată în șase mitropolii pe teritoriul țării. La rândul lor, fiecare mitropolie cuprinde arhiepiscopii și episcopii.

Pe lângă cele 21 de eparhii, „Forbes România” a calculat și veniturile Patriarhiei Române – Administrația Patriarhală, în valoare de 15.709.977 euro. Administrația Patriarhală este un organism central administrativ, care are atribuţii executive în mai multe sectoare administrative de specialitate. Alături de Cancelaria Sfântului Sinod, Administrația Patriarhală îl ajută pe Patriarh în exercitarea atribuţiilor sale. Excedentul raportat de Administrația Patriarhală la finele anului 2014 a fost de 322.130 euro, în creștere cu 192% față de anul 2013.

Revenind la cele 21 de eparhii (arhiepiscopii și episcopii), de notat că excendetul total s-a ridicat la sfârșitul anul trecut la 4.631.703 euro iar totalul capitalurilor a fost de 114,36 milioane de euro.

Cele mai mari venituri figurează în dreptul Arhiepiscopiei Bucureștilor, a cărei Arhiepiscop şi Mitropolit este Prea Sfinția Sa Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: 14.070.554 euro. Veniturile au fost mai mari cu 50,3% față de cele din 2013. Excedentul unității de cult a fost în 2014 de 1,67 milioane de euro, cel mai mare dintre eparhiile analizate. Pe locul secund se află Arhiepiscopia Iașilor cu un excedent de 1,57 milioane euro.

Dintre cele 21 de aparhii monitorizate, doar trei au raportat deficite (pierderi) la finele anului 2014: Arhiepiscopia Craiovei (2,37 milioane euro), Episcopia Severinului și Strehaiei (76.362 euro) și Episcopia Alexandriei și Teleormanului (28.436 euro).

Notă: Pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice nu figurează indicatorii de bilanț pentru următoarele eparhii: Episcopia Giurgiului, Episcopia Ortodoxă Română Tulcea, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Hușilor, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Sălajului și Arhiepiscopia Râmnicului și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.