FacebookTwitterLinkedIn

În anul 2007, suprafaţa totală cultivată după metoda de producţie ecologică a fost de  131.448 hectare  din care 46.865 suprafaţă în conversie şi 84.585 suprafaţă certificată ecologic. La nivelul anului  2012 , suprafaţa cultivată în sistem ecologic este de  450.000 hectare, în timp ce culturile din flora spontană (plante care cresc fără a fi cultivate, precum zmeura sau afinele ) din arealul certificat ecologic sunt colectate de pe o suprafaţă de circa 520.000 hectare.

În anul 2012, suprafeţele în sistemul ecologic au crescut cu 45% faţă de anul 2011, reprezentând cca. 3,38% din totalul suprafeţei agricole utilizate a României.

Din analiza suprafeţelor cultivate cu principalele culturi în anul 2007, se constată că 32.222 hectare sunt suprafeţe ocupate cu cerealele şi cca. 27.713 hectare oleaginoase şi proteice. Păşunile şi fîneţele deţin o suprafaţă de 57.600 hectare.

Pentru anul 2012, suprafeţele de păşuni şi plante furajere deţin cea mai mare pondere in totalul suprafeţelor – 44% (cca. 165.000 hectare) urmate de cereale – 29% (cca. 130.000 hectare),  oleaginoase şi proteice 22%, (105.000 hectare ). Suprafeţele cultivate cu pomi fructiferi, viţă de vie şi legume deţin ponderea cea mai scazută, 2%, respectiv 1%.

În sectorul animalier, în anul 2012 s-a înregistrat creşterea efectivelor de animale crescute după metoda de producţie ecologică, în special la ovine şi caprine – 160.000 capete, 85.000 capete găinile ouătoare şi 60.000 capete vaci de lapte. În ceea ce priveşte sectorul apicol, în anul 2012 au fost înregistrate un număr de 102.881 familii de albine.

Numărul operatorilor (producători, procesatori şi comercianţi, importatori şi exportatori) înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică la M.A.D.R în anul 2012 este de 26.736.

Începând cu anul 2010, numărul operatorilor a crescut anual de aproximativ trei ori faţă de anul precedent. Aceasta s-a datorat în special măsurilor de sprijin existente pentru perioada de conversie acordate în baza art. 68 al Regulamentul (CE) nr.73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, potrivit MADR.

În anul 2012, din totalul de 26.736 producători,  103 reprezintă segmentul de procesare, 211 segmentul de comercializare şi 26.390 sunt producători agricoli.

În ceea ce priveşte sectorul de produse procesate, în anul 2012 s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de procesatori (de la 48 unităţi în anul 2007 la 103 în 2012) iar gama sortimentală de produse ecologice a fost mult mai diversificată cuprinzând: produse procesate din lapte de vacă şi oaie (telemea, swaitzer, unt, smântâna etc.), produse procesate din soia (lapte, tofu, pate, crochete), ulei din floarea soarelui, sortimente variate de produse de panificaţie (pâine, paste făinoase, fursecuri) produse procesate din orez, fulgi de cereale, ceaiuri din plante, sucuri din fructe de pădure, produse procesate din seminţe de cânepă, subproduse apicole (ceara, propolis, polen), produse procesate din carne de porc (cârnaţi, jambon) şi vin ecologic.