FacebookTwitterLinkedIn

„Față de același trimestru din anul 2016, Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere cu 5,7% pe seria brută și cu 5,6% pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2017, față de varianta provizorie (1) publicată în Comunicatul de presă nr. 137 din 7 iunie 2017 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiți, a modificării seriilor brute și a numărului de observații disponibile”, se precizează într-un comunicat de presă al Statisticii.

Comerțul, industria, serviciile și IT-ul au urcat PIB-ul din primul trimestru la un nivel mult peste previziuni

Raportat la ultimul trimestru al anului trecut, PIB-ul din primul trimestru al anului a fost, în termeni reali, mai mare cu 1,7%.

La prețuri curente, PIB-ul estimat pentru primul trimestru al acestui an a fost de 203,643 miliarde de lei, la date ajustate sezonier, și de 164,215 miliarde de lei, pe seria brută. Aceste cifre sunt mai mari decât cele din iunie. Atunci, PIB-ul pentru trimestrul întâi al acestui an era estimat la 199,894 miliarde de lei, la date ajustate sezonier, și de 159,665 miliarde de lei, pe seria brută. Acestea reprezintă o creștere cu 1,87%, respectiv de 3,749 miliarde de lei, la date ajustate sezonier, și cu 2,85%, de 4,55 miliarde de lei, pe seria brută.

Comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB a rămas nemodificată, iar dinamica valorii adăugate brute totale a crescut cu 0,2 puncte procentuale, majorându-și contribuția la creșterea PIB cu 0,2 puncte procentuale; volumul și contribuția impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 1,7, respectiv cu 0,2 puncte procentuale”, se precizează în documentul INS.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate nu s-a modificat, în general, cu excepția: construcțiilor, cu o creștere a volumului de activitate de 1,8 puncte procentuale; activităților profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport, cu o creștere a volumului de activitate de 0,3 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al utilizării, modificări semnificative ale contribuției la creșterea PIB, între cele două estimări, au avut: cheltuiala pentru consumul final individual și colectiv al administrațiilor publice, de la 0% la 0,7%, datorită unei activități mai intense, de la 100% la 104,4%; formarea brută de capital fix, de la —0,1% la —0,2%, ca urmare a reducerii volumului său de activitate, de la 99,3% la 99%; exportul net, de la —0,1% la +0,2%.

Evoluția PIB-ului din primul trimestru i-a surprins pe macroeconomiști, după evoluția acesteia din ultimii doi an – de 3,7%, în 2015, și de 4,8%, anul trecut.

În ultimele două luni, majoritatea macroeconomiștilor și-au îmbunătățit estimările privind evoluția economiei românești. Banca Mondială apreciază o creștere a PIB-ului țării noastre de 4,4%, față de 3,7%, anterior, Fondul Monetar Internațional (FMI) de 4,2%, față de 3,8%. În mai, Comisia Europeană estima că economia românească va avansa cu 4,3%, în 2017, sub estimările de 4,4%. Comisia Națională de Prognoză (CNP) a prognozat o creștere economică de 5,2%.