FacebookTwitterLinkedIn

Potrivit ultimelor previziuni, creşterea se va accelera până la 5,4% în 2013 în toate cele 25 de pieţe emergente, ajungând la 6,4% în 2014. Aceste creşteri estimate evidenţiază şi mai mult performanţa slabă a pieţelor dezvoltate – în special a celor din zona Euro, unde se prognozează scăderi de 0,3% în acest an.

Cu toate acestea, evoluţiile pieţelor vor cunoaşte variaţii de la o regiune la alta. Astfel, în cazul pieţelor cu creştere rapidă din Asia emergentă se prognozează o creştere de 7,8% în 2014 şi de 7,0% în 2013, în timp ce, în cazul celor din America Latină, se estimează o creştere de 4,8% în 2014 şi de 3,8% în 2013. Perspectivele economice pentru Europa emergentă vor rămâne rezervate, pe fondul evoluţiilor slabe estimate pentru zona Euro, iar preţul mai scăzut al petrolului va continua să încetinească creşterea pieţelor din Orientul Mijlociu.

Pieţele emergente au demonstrat că au o capacitate mai mare de a-şi reveni decât în trecut. Deşi au înregistrat creşteri mai lente anul trecut, intensificarea schimburilor comerciale dintre ţările emergente şi relaxarea politicilor monetare şi fiscale le-a permis acestora să crească din nou.

Ţările emergente orientate către comerţ iau avânt mai rapid

Toate ţările cu creştere rapidă şi-au redus în ultimii 20 de ani barierele care influenţau dezvoltarea schimburilor comerciale, deschizându-şi economiile pentru comerţ şi schimbul de cunoştinţe. Aceste schimbări au continuat să genereze un impact pozitiv asupra economiilor lor.

În ultimul trimestru al anului 2012, au început să apară semne încurajatoare care arătau că ţările cu creştere rapidă orientate mai mult către comerţ, în special cele din Asia şi America Latină, şi-au accelerat dezvoltarea. Aceasta a fost posibilă datorită efectului combinat generat de intensificarea comerţului între ţările emergente şi de paşii făcuţi anterior, în 2012, pentru relaxarea politicilor lor monetare şi fiscale.

Previziunile arată că, în următorii zece ani, comerţul bilateral din economiile emergente din Asia va continua să se intensifice, pe fondul unei cereri crescute pentru produse de consum tot mai sofisticate venind dinspre clasa de mijloc, aflată în plină expansiune.

Revenirea uşoară a Chinei a ajutat economiile emergente din Asia

Economia Chinei şi-a revenit uşor, aşa cum era de aşteptat, înregistrându-se semne clare că procesul de încetinire de până acum se apropie de sfârşit. Previziunile estimează o accelerare a creşterii de 8,3% în 2013 şi de 9% în 2014. Scăderea activităţii din anul trecut a fost, mai degrabă, ciclică, rezultând în urma recentelor înăspriri ale politicilor din piaţa internă şi a slăbirii principalelor pieţe de export, cum ar fi cele din Europa.

Succesul revenirii Chinei începe deja să aibă un impact pozitiv asupra celorlalte pieţe în creştere rapidă. Pe măsură ce procesul de revenire se extinde în Asia, studiul prognozează o creştere economică rapidă a pieţelor din Coreea, Indonezia,Thailanda şi Malaezia. Pe măsură ce China continuă să crească costurile în lanţul de creare a valorii, noi oportunităţi de business devin disponibile pentru producătorii asiatici low cost. Se aşteaptă ca Indonezia, Thailanda şi Vietnam să-şi mărească cota de piaţă cumulată deţinută în industria globală de textile de la 5%, în prezent, la mai mult de 10%, în următorii 25 de ani.

Creşterea economică înregistrată de China şi de pieţele asiatice va impulsiona creşterea economiilor din Africa şi America Latină, cu atât mai mult cu cât şi aici se intensifică accelerat cererea de bunuri. Economiile pot atrage beneficii din cele mai diverse arii, de la cererea crescândă de cacao ca urmare a creşterii consumului de ciocolată, şi până la creşterea cererii de petrol şi alte minerale utilizate în industria producătoare şi în construcţii.

Se estimează că, în America Latină, creşterea va fi susţinută, în principal, de Brazilia şi Argentina. Mexicul, care a avut mai puţin de suferit în 2012 decât celelalte pieţe regionale, va beneficia de pe urma legăturilor sale comerciale puternice cu SUA, unde se prevede o creştere masivă a cererii pe zona de importuri în 2013.

Economiile emergente din Europa riscă să rămână în urma celor din America Latină şi Asia în 2013. Principala cauză o constituie relaţiile comerciale strânse şi legăturile financiare puternice ale acestora cu Zona Euro, aflată încă într-o relativă depresie. Pentru anul în curs, este prognozată doar o accelerare timidă a ratei de creştere pentru economiile emergente europene, de la 2,3% în 2012, la 2,9% în 2013.

Oportunităţi de achiziţii în pieţele emergente

În acest context, tot mai multe companii apelează la fuziuni şi achiziţii pentru a-şi asigura accesul, pentru a-şi consolida prezenţa sau pentru a-şi întări capacităţile prin care să profite de beneficiile creşterilor înregistrate în pieţele emergente. Aceasta este, însă, o cale deschisă în ambele direcţii. Astfel, multe din companiile din ţările emergente au făcut deja paşi importanţi în 2012 pentru a-şi cumpăra resurse, tehnologie şi expertiză.

Companiile europene sunt simţitor mai active în cumpărarea de afaceri în pieţele emergente, dovadă că ele sunt în căutare de oportunităţi din afara economiei stagnante din Europa. Totodată, se observă că o mare parte din tranzacţiile de fuziuni şi achiziţii în afara graniţelor provin chiar din pieţele emergente.