FacebookTwitterLinkedIn

Operaţiunea constă în achiziţionarea de către Transeastern Power a companiei OMV Petrom Wind Power.

Transeastern Power este o companie olandeză, care se concentrează pe activitaţi de tip holding, deţinând participaţii în diferite alte entităţi. Aceasta operează în România în domeniul producerii de energie (microhidrocentrale, energie fotovoltaică şi energie eoliană).

OMV Petrom Wind Power este una din subsidiarele grupului OMV Petrom, activând în domeniul producţiei de energie electrică din surse regenerabile.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. (21/1996), această operaţiune este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei. Autoritatea de Concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la companiile terţe, referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta concurenţa pe piaţă”, a anunțat Autoritatea de Concurență.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 021.405.45.08/41, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 33, în termen de 20 zile.