FacebookTwitterLinkedIn

Operațiunea constă în preluarea de către StandardAero Aviation Holdings, Inc. a tuturor părţilor sociale emise de Vector Aerospace Holding.

StandardAero fabrică echipamente aeronautice și repară și întreține aeronave, precum și echipamentele aferente. În România, este prezentă în domeniul fabricării de astfel de echipamente.

Vector Aerospace activează, la nivel global, în domeniul reparării, întreținerii și reviziilor pentru aeronave, care asigură asistență pentru motoare cu turbină, componente, aeronave cu aripi fixe și rotative.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), operaţiunea este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei. Autoritatea de Concurenţă va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, au anunțat reprezentanții Consiliului Concurenţei.

Autoritatea de Concurenţă este interesată în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la companiile terţe, referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta concurenţa pe piaţă.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la nr. 021.405.45.08/41, prin e-mail la adresa industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 33, în termen de 20 de zile.