FacebookTwitterLinkedIn

Astfel, firmele și entitățile fără personalitate juridică pot opta să primească în SPV, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum și alte documente.

La rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV: declarațiile fiscale, contractele de cedare a folosinței bunurilor, precum și diverse cereri sau sesizări.

Mai exact, prin SPV, se pot comunica, automat, actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligații de platã accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale etc.), actele de executare (somații). De asemenea, automat se comunică și alte acte emise de Ministerul Finanțelor – ANAF în executarea legii, precum notificări, înștiințări, aviz de inspecție fiscală etc.

În plus, documentele sau alte acte emise de MFP – ANAF la cererea solicitantului sunt: certificatul de atestare fiscalã, adeverința de venit, certificatul de cazier fiscal și altele asemenea.

De asemenea, SPV oferă acces la informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică.

Prin SPV se mai pot comunica declarațiile fiscale sau diverse cereri adresate MFP – ANAF: cerere de informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală (cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări de informații publice etc.).

În plus, „Buletinul informativ” din SPV conține informații publice, atât cu caracter fiscal, cât și nefiscal, dar de interes pentru contribuabili (anunțuri de valorificare a bunurilor, anunțuri de achiziții de bunuri și servicii etc.).

Serviciile de comunicare electronică prin SPV sunt gratuite și disponibile 24 de ore din 24, anunță ANAF.

Pentru înrolarea în SPV, persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridicã, împuterniciții persoanelor fizice, precum și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care în relația cu organul fiscal se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare completează un formular electronic și se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate”, subliniază reprezentanții Fiscului.

În același scop, celelalte persoane fizice trebuie să completeze, online, un formular într-o pagină web securizatã (https) și, din motive de securitate și protecție a datelor personale, să își certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute numai de ANAF și persoana respectivă, așa cum este cerută de aplicația informaticã, respectiv numărul de înregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele său.

În cazul în care contribuabilul nu este în posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, este necesară deplasarea la ghișeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.