FacebookTwitterLinkedIn

Transgaz, Transelectrica, Romgaz şi Electrica au obţinut secretizarea veniturilor salariale. În acelaşi regim de confidenţialitate to­ta­lă a câştigurilor au intrat şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Ener­giei (ANRE) şi Banca Naţională a României (BNR).

Prin adresele înregistrate la Agen­ţia Naţională de Integritate cu nr. 15286/2019 şi nr. 4968/06.02.2020, Societatea Naţio­nală de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A a solicitat «anonimizarea veniturilor rea­li­zate de angajaţii societăţii» în temeiul dis­poziţiilor art. 129 alin. (1) din  Contractul Colectiv de Muncă, potrivit căruia «salariile au caracter confidenţial, responsabilitatea păs­trării caracterului confidenţial al acestora re­venind ambelor părţi»“, au declarat reprezentanții ANI pentru presa locală, despre veniturile angajaților Transgaz.

Practic, giganții de pe piața de energie din România nu sunt obligați să facă publice informații legate de veniturile angajaților.

„În ceea ce priveşte alte firme deţinute de statul român pentru care Agenţia Naţională de Integritate a procedat în mod similar, enumerăm: Romgaz S.A, Electrică Serv S.A, Transelectrica S.A, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. De asemenea, s-a procedat similar şi în cazul Administraţiei Naţionale a Peni­tenciarelor- prin aplicarea dispoziţiilor art. 86 alin. (4) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ministerul Afacerilor Interne – prin aplicarea dispoziţiilor art. 86 alin. (4) din Legea 153/2017 privind salarizarea perso­nalu­lui plătit din fonduri publice, Autori­ta­tea Naţională de Reglementare în Dome­niul Energiei, Banca Naţională a Româ­niei“, au mai precizat reprezentanţii ANI.