FacebookTwitterLinkedIn

Indicatorul de profitabilitate medie anuală al domeniului a înregistrat creştere pe orizontul analizat. Astfel, în anul 2019 acesta era de 22,2% (la fiecare 100 lei încasaţi, o societatea rămânea în medie cu 22,2 lei), în anul 2020 a crescut la 29,70% (la fiecare 100 lei încasaţi, o societate rămânea în medie cu 29,7 lei), pe când în anul 2018 valoarea profitabilităţii medii era de 24,67%, superioară anului 2019, dar net inferioară anului 2020.

„Companiile care activează în domeniul serviciilor de consultanţă pentru afaceri şi management au devenit mai profitabile în anul 2020, odată cu izbucnirea pandemiei cauzate de Covid-19. Domeniul consultanţei a pierdut 10% dintre angajaţi din cauze multiple, o parte ca efect al numărului mai mic de companii care activează pe această piaţă, o parte ca efect al eficientizării activităţii celor rămase să funcţioneze şi în perioada pandemiei”, se arată într-un studiu termene.ro.

Studiul a luat în calcul toate companiile care activează în domeniul Serviciilor de consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7022) care au depus situaţiile financiare aferente anilor 2018, 2019 sau 2020.

În cazul veniturilor înregistrate, domeniul Consultanţei pentru afaceri şi management a înregistrat o uşoară scădere în anul 2020 comparativ cu anul anterior, fiind în trendul de scădere observat şi la nivel naţional. La nivel consolidat, veniturile generate de întregul domeniu au scăzut uşor (cu 6%), de la 12,1 miliarde lei în anul 2019, la 11,4 miliarde lei în anul 2020.

Din punctul de vedere al localizării geografice, şi în anul 2020, cel mai important centru al serviciilor de consultanţă rămâne regiunea Bucureşti-Ilfov, în companiile cu sediul aici activând aproape două treimi dintre angajaţii întregului domeniu – situaţie aproape similară cu cea înregistrată în anul 2019. În anul 2019, 59 din 100 de angajaţi lucrau în companiile din Bucureşti-Ilfov, iar în anul 2020, numărul acestora a crescut sensibil la 61 din 100 de angajaţi.