Cautare
, Staff

Macroeconomie |
|

Comitetul care supraveghează sistemul financiar național dorește mai multe informații despre piața imobiliară

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CSM) a anunțat, într-un comunicat de presă, că a evaluat necesitatea lărgirii sferie de curpindere a informațiilor statistice necesare analizelor privind piața imobiliară, având în vedere rolul important al sectorului imobiliar pentru economie.
tigla-metalica-casa-locuinta

„CNSM a luat notă de preocupările BNR de colectare de informaţii suplimentare privind riscurile care provin dinspre sectorul imobiliar rezidențial. Totodată, CNSM a recomandat BNR și ASF să colecteze informații de la principalii investitori din piaţa imobiliară comercială și de la instituțiile financiare pentru acoperirea nevoilor de date privind piaţa fizică, precum şi a celor privind volumul investiţiilor şi al finanţărilor imobiliare”, au anunțat reprezentanții Comitetului.

Înființat în baza Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, CNSM asigură implementarea recomandărilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României (BNR), ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

La data de 14 iunie 2017 a avut loc cea de a doua ședință a Consiliului general al CNSM. În cadrul ședinței au fost analizate aspecte referitoare la evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor macroprudențiale adoptate de statele membre, recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, evaluarea semnificației țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc și necesitatea îmbunătățirii informațiilor statistice destinate analizelor privind piața imobiliară.

Alte decizii ale CNSM

CNSM a analizat oportunitatea aplicării prin reciprocitate voluntară a măsurilor macroprudențiale adoptate de alte state membre. Comitetul a decis că nu este necesară aplicarea reciprocității în cazul măsurilor macroprudențiale adoptate de Belgia și Estonia, deoarece instituțiile de credit din România nu au expuneri eligibile față de Belgia, iar expunerile față de Estonia continuă să se situeze la un nivel foarte scăzut.

Organizația a evaluat și oportunitatea recalibrării amortizorului anticiclic de capital, cele mai recente analize arătând că îndatorarea totală (aferentă sectorului companiilor nefinanciare și sectorului populației) a crescut suplimentar, dar continuă să se mențină sub pragul de alertă.

În acest context, CNSM a recomandat BNR să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută și să monitorizeze evoluțiile privind îndatorarea sectorului populației, inclusiv din perspectiva analizării oportunității implementării unor instrumente macroprudențiale care să asigure că nivelul de îndatorare a populației este sustenabil. CNSM va emite periodic recomandări privind aplicarea amortizorului anticiclic de capital în România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile la nivel european”, precizează reprezentanții Comitetului.

De asemenea, CNSM a evaluat semnificația țărilor terțe pentru sectorul bancar românesc din perspectiva stabilirii ratelor amortizoarelor anticiclice de capital. A constat că expunerile sectorului bancar românesc față de statele terțe sunt în continuare reduse, nefiind identificate țări terțe semnificative.

În acest context, CNSM a recomandat BNR să evalueze periodic țările terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital, urmând a propune măsurile care se impun dacă expunerile către statele respective devin semnificative”, au mai anunțat reprezentanții Comitetului.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii