FacebookTwitterLinkedIn

Comisia Europeană a decis joi să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (UE), întrucât statul român nu a  respectat normele UE privind combaterea poluării industriale şi nu și-a îndeplinit obligaţia de a adopta un program de control al poluării atmosferice.

”Comisia a decis astăzi, 2 decembrie, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din două motive: nerespectarea normelor UE privind combaterea poluării industriale şi neîndeplinirea obligaţiei de a adopta un program de control al poluării atmosferice. În primul caz, România nu a asigurat funcţionarea a trei instalaţii industriale cu deţinerea unei autorizaţii valabile în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE) pentru a preveni sau a reduce poluarea. În al doilea caz, România nu şi-a adoptat primul program naţional de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 („Directiva PNE”)”, anunţă Comisia Europeană într-un comunicat.

Directiva privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE) stabileşte norme care să prevină şi să reducă emisiile industriale nocive în aer, apă şi sol, dar şi să prevină generarea de deşeuri. Astfel, instalaţiile industriale trebuie să deţină autorizaţii pentru a putea funcţiona. Trei instalaţii industriale din România nu deţin o autorizaţie care să garanteze că emisiile lor în aer nu depăşesc valorile-limită de emisie stabilite de legislaţia UE.

De asemenea, prin Directiva 2016/2284  (PNE), statele membre UE au obligaţia să elaboreze, să adopte şi să pună în aplicare programe naţionale de control al poluării atmosferice. Directiva prevede angajamente de reducere a emisiilor statelor membre în ceea ce priveşte cinci poluanţi atmosferici (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, amoniac şi particule fine în suspensie – PM2,5). Statele membre trebuie să transmită anual rapoarte privind aceşti poluanţi, iar România ar fi trebuit să transmită Comisiei primul său program naţional de control al poluării atmosferice până la 1 aprilie 2019, însă programul respectiv nu a fost încă adoptat.

”Prin urmare, Comisia trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru aceste două motive”, precizează Comisia.