FacebookTwitterLinkedIn

Creşterea PIB a fost menținută la 5,7% pe seria brută şi la 5,6% pe seria ajustată sezonier, în primul trimestru al acestui an faţă de același trimestru de anul trecut, în datele provizorii prezentate de INS, la fel ca în varianta „semnal” din data de 16 mai 2017.

PIB-ul estimat pentru trimestrul întâi al acestui an a fost de 199,894 miliarde de lei, la date ajustate sezonier , la preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,7%, faţă de trimestrul al patrulea al anului trecut, și de de 159,665 miliarde de lei, la preţuri curente.

Contribuţii pozitive mai importante au avut industria (+1,5%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB, al cărei volum de activitate a crescut cu 6,7%, și comerţul (cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante; +1,4%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 7,3%. Acestea au fost urmate de sectorul Informaţii şi comunicaţii (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a crescut cu 15,3%, și activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport; +0,5%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal, cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,4%, contribuind cu 4,8% la creşterea PIB, și variaţiei stocurilor, cu o contribuţie de 1,1%, consecinţă a creşterii importante a stocurilor din economie.

O contribuţie negativă la creşterea PIB au avut-o formarea brută de capital fix (-0,1%), ca urmare a reducerii volumului său cu 0,7% şi exportul net (-0,1%), consecinţă a creşterii uşor mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii (+0,09%).