Cautare
, Staff

Macroeconomie |
|

Coface: Numărul companiilor din sectorul cultivării cerealelor cu afaceri de peste 1 milion de euro s-a triplat, în 2015 față de 2008

Veniturile din sectorul creșterii cerealelor au crescut cu 5%, în 2016, față de anul precedent, reiese dintr-un studiu al Coface.
Iancu-Guda-Services-Director-Coface-Romania

Conform declarațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor Publice pentru anul 2015, numărul companiilor din sectorul cultivării cerealelor (CAEN 0111) este de 8.056, dintre care 1.438 (18%) nu au desfășurat nici o activitate și 2.692 (33%) au avut venituri mai mici de 100.000 de euro. Tendința este de concentrare a veniturilor în rândul companiilor medii și mari.

Numărul firmelor care au venituri mai mari de un milion de euro a crescut constant, de la 215, în 2008, la 679 în 2015, ponderea cotei de piață consolidate în rândul acestora evoluând de la 60%, în 2008, la aproape 70%, în 2015.

Polarizarea, caracteristică mediului de afaceri din România, a crescut numărul companiilor din acest sector cu 18%, de la impactul crizei financiare (anul 2008) până în prezent, iar veniturile s-au dublat, de la 8,5 miliarde lei, în 2008, la aproape 16,8 miliarde lei, în 2015.

Având în vedere cifrele raportate de Eurostat privind productia agricola pentru anul trecut și evolutia prețului cerealelor (efectul nominal), Coface estimează ca nivelul veniturilor raportate de acest sector pentru 2016 va creștere, consolidat, cu 5%, comparativ cu anul anterior.

Sectorul este afectat de un grad modest de tehnologizare, ceea ce face ca veniturile obținute de aceste companii să fie puternic afectate de condițiile meteorologice”, precizează specialiștii Coface.

Conform cifrelor raportate de Eurostat, producția de cereale pentru anul trecut s-a ridicat la 19.928 tone, cu 3,4% peste cea din anul anterior.

Analizând evoluția producției de cereale pentru perioada 2008-2016, observăm o volatilitate foarte ridicată, fluctuațiile anuale fiind mari. În general, se observă, foarte rar, trei ani consecutivi de creștere continuă, condițiile meteorologice aducând corecții importante (negative sau pozitive) la fiecare doi ani. Evoluția producției este amplificată de o volatilitate opusă a prețului cerealelor, în general perioadele cu recolte foarte scăzute fiind însoțite de o creștere a prețurilor, din cauza deficitului de ofertă. În contextul unor costuri fixe importante înregistrate de companiile care activează în acest sector (întreținere, cultură, arendă, leasing al utilajelor), volatilitatea ridicată a veniturilor este de natură să crească nivelul de fragilitate al acestora”, menționează specialiștii Coface.

Conform celor mai recente declarații financiare depuse de companiile din sector, lichiditatea companiilor se deteriorează constant. Capitalul de lucru (raportul între activele circulante și nivelul datoriilor pe termen scurt) scade de la 1,22 (în anul 2012) la doar 1,05 (în anul 2015), ceea ce crește gradul de fragilitate al companiilor, în cazul neîncasării creanțelor sau volatilității prețurilor stocurilor, ambele scenarii fiind foarte probabile. În acest context, gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt prin nivelul trezoreriei scade de la 14% (în anul 2012) la doar 9% (în anul 2015).

Una dintre principalele cauze care generează presiuni asupra lichidității este creșterea constantă a perioadei de încasare a creanțelor (DSO – Days of Sales Outstanding), de la 112 zile (2008) la aproape 193 de zile (2015), mult peste media națională înregistrată în același an (114 zile). Agricultura, în general, și sectorul cultivării cerealelor, în special, înregistrează cel mai extins termen de colectare a creanțelor la nivel național. Companiile din acest sector au solicitat extinderea termenelor de plata către furnizori, acesta ajungând de la 215 zile (în 2012) la 335 zile (în 2015).

Deoarece termenul de plată către furnizori a fost extins mult mai accelerat, compartiv cu extinderea termenului mediu de încasare a creanțelor, durata ciclului de conversie a banilor a trecut din valori pozitive (21 de zile în 2012) la valori negative (minus 16 zile, în 2015).

Practic, companiile care activează în acest sector își plătesc furnizorii cu 16 zile mai târziu decât o pot face în realitate (durata medie consolidată de colectare a creanțelor și de rotație a stocurilor)”, detaliază consultanții Coface.

Trendul indicatorilor de profitabilitate este descendend pentru perioada 2012-2015, cu o tendință de stabilizare în ultima parte. Nivelul profitului mediu consolidat la nivel sectorial pentru 2015 a fost de 5,7%, inferior mediei din perioada 2011-2012 (aproximativ 8%), dar peste pragul minim de retabilitate din anul 2009. Majoritatea profiturilor obținute sunt orientate către finanțarea investițiilor în active (nivelul acestora fiind aproape dublu comparativ cu viteza medie de învechire a utilajelor) și dezintermedierea financiară, respectiv rambursarea creditelor către bănci, gradul de îndatorare scăzând de la 74%, în 2008, la 64%, în 2015.

Sectorul agriculturii, în general, este subfinanțat prin comparație cu valoarea adăugată generată în formarea PIB-ului. Ponderea agriculturii în formarea PIB a variat între 8%-10%, în perioada 2007-2015, în timp ce soldul creditelor acordate de sectorul bancar în totalul creditelor a crescut de la 3%, în 2007, la doar 6,1%, în 2016”, explică specialiștii Coface.

Ei subliniază că tendința este dată de reticiența sectorului bancar de a finanța un sector expus unor riscuri impredictibile (precum volatilitatea condițiilor meteorologice), în lipsa unor garanții acordate prin diverse scheme de susținere a fermierilor, precum și apetitul fermierilor de a apela la creditul comercial (extinderea termenelor de plata către furnizori) în dauna creditului bancar, pe fondul accesului mai facil și a costurilor mai reduse.

Comportamentul de plată al companiilor care activează în sectorul cultivării cerealelor s-a deteriorat pe parcursul anului precedent. În 2016, s-au înregistrat 1.423 de procese comerciale împotriva companiilor din sector, cu 78% mai multe față de anul precedent. Cea mai mare creștere a fost în rândul proceselor de executare silită, respectiv 1.034 procese, în timp ce, valoarea datoriilor fiscale restante din industrie a crescut cu 32%, de la 63 milioane de lei la aproape 84 milioane de lei.

Observăm o serie de factori care generează presiuni asupra lichidității companiilor care activează în sectorul cultivării cerealelor: volatilitatea veniturilor (pe fondul dependenței de condițiile meteorologice și fluctuației prețurilor), scăderea profitabilității, întârzierea plătilor de către APIA, extinderea termenelor de încasare a creanțelor și tendința dezintermedierii cuplate cu susținerea investițiilor pe termen lung. În acest context, comportamentul de plată al companiilor din acest sector s-a deteriorat semnificativ în 2016”, a declarat Iancu Guda, Services Director al Coface Romania.

Despre evolutia agriculturii vom discuta si in cadrul Conferintei de Risc de Tara, organizata de Coface Romania pe 24 mai.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii