FacebookTwitterLinkedIn

Instrucțiunea se referă la Hotărârea Guvernului nr. 1031 din 27 noiembrie 2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România și are următoarele articole:

Art. 1 – (1) Pe durata campaniei de informare şi comunicare referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația ca în cadrul emisiunilor informative şi de dezbatere în care se abordează subiectul privind vaccinarea împotriva COVID-19, să asigure respectarea obligațiilor legale privind informarea corectă a publicului, respectiv:

a) rigoare şi acurateţe în prezentarea şi dezbaterea subiectului privind vaccinarea împotriva COVID-19, comunicarea clară a beneficiilor, riscurilor şi a importanţei campaniei de vaccinare;

b) difuzarea de informații preluate din surse oficiale și surse de încredere, naționale și internaționale, astfel încât serviciile media audiovizuale să poată contribui la combaterea contaminării publicului cu fake news apărute pe rețelele de socializare; verificarea oricăror informații legate, direct sau indirect, de subiectul privind vaccinarea împotriva COVID-19;
c) respectarea regulilor deontologice și acordarea unei atenții speciale fiecărui mesaj diseminat, astfel încât să nu fie stimulată latura emoțională, panica și nesiguranță în rândul cetățenilor.

(2) În scopul punerii în aplicare a dispoziţiilor alin. (1), furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a lua măsurile redacționale și editoriale necesare, astfel încât să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului solicită radiodifuzorilor să difuzeze, în regim de interes public, spoturile audio-video aferente campaniei de informare şi comunicare referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19, care vor fi elaborate şi solicitate de
autorităţile publice implicate în strategie, în temeiul dispoziţiilor capitolului IX „Strategia de comunicare” din Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin H.G. nr. 1031/2020.

(2) Spoturile audio-video se difuzează în cadrul fiecărui grupaj publicitar, în regim de campanie de interes public; pentru fiecare spot audio-video, perioadele de difuzare și aria de acoperire, respectiv difuzarea spotului în cadrul serviciilor de programe de televiziune și de
radiodifuziune, naţionale, regionale şi/sau locale, după caz vor fi stabilite de către autoritățile responsabile cu strategia de comunicare, având în vedere etapele procesului de vaccinare.

(3) Precizăm că, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, decizia editorială de difuzare aparţine exclusiv radiodifuzorului.

Instrucțiunea este semnată de președintele CNA, Monica Gubernat și a fost aprobată în ședința autorității din 22 decembrie, în ultima ședință din acest an a instituției, notează Media Expres.