FacebookTwitterLinkedIn

Biroul Licenţe Autorizări din CNA a publicat pe 25 iulie 2016, pe site-ul www.cna.ro, un document în care sunt explicate intenţiile instituţiei.

CNA doreşte proiectarea, implementarea şi întreţinerea unui Sistem Informatic Integrat performant pentru gestionarea bazei de date Licenţe şi rnanagementul activităţii de licenţiere şi autorizare a programelor audiovizuale, dar şi asigurarea infrastructurii hardware – servere şi staţii de lucru, pe care acesta să fie instalat şi să funcţioneze la parametrii optimi.

CNA precizează că actualul sistem Licenţe, instalat pe serverul instituţiei, a fost creat în mediul de programare FOX PRO 2.6 sub Windows şi nu permite accesarea interactivă şi în timp real a bazei de date de către rnai mulţi utilizatori în vederea actualizării informaţiilor şi a prelucrării acestora pentru emiterea de situaţii şi documente.

Potrivit CNA, complexitatea şi volumul informaţillor din baza de date a crescut foarte mult în cei 24 de ani de activitate a instituţiei: au fost acordate 2.520 de licenţe audiovizuale radio/TV unui număr de 872 de societăţi şi peste 8.000 de avize de retransmisie a programelor în reţele de comunicaţii electronice unui număr de 1.125 de societăţi în aproximativ 10.000 de localităţi, cu o structură a ofertei de programe ajungând şi la 180 – 200 de programe (istoricul cu anexele programelor retransmise în reţelele de comunicaţii electronice depăşeşte 1.000.000 de înregistrări).

În aceste condiţii, sistemul actual nu mai face faţa blocându-se foarte des în timpul execuţiei, iar informaţiile cu întreaga activitate se pot pierde, fără să existe posibilitatea recuperării totale a acestora, precizează CNA.

CNA doreşte ca „arhitectura generală” a Sistemului Informatic Integrat să includă Subsistemul Licenţe şi Subsistemul Portal Informaţional Audiovizual.

CITEȘTE: UN CAL, UN CAL, PR-UL MEU PENTRU UN CAL!

Subsistemul Licenţe trebuie să gestioneze toate informaţiile despre titularul licenţei audiovizuale/ avizului de retransmisie şi activităţile corespunzătoare difuzării/ retransmisiei serviciilor de programe. Acesta va fi subsistemul principal cu rol de integrare, punctul de intrare către celelalte subsisteme, elementul cheie între ele fiind licenţa audiovizuală/ avizul de retransmisie.

Subsistemul Portal Informaţional Audiovizual va fi orientat spre diseminarea şi publicarea informaţiilor de interes public în domeniul audiovizual şi trebuie să aibă patru componente: componenta destinată Biroului Licenţe Autorizări, componenta destinată membrilor Consiliului şi personalului CNA, componenta pentru radiodifuzori/ distribuitori şi componenta pentru public şi instituţiile cu care CNA are încheiate protocoale de colaborare.

Furnizorul trebuie să prezinte detaliat în cadrul ofertei procedurile şi metodele pe care le va utilliza pe perioada de garanţie şi mentenanţă pentru soluţiile software şi hardware oferite.

Perioada de garanţie, mentenanţă şi suport pentru soluţia furnizată va fi acordată conform prevederilor legale.

Ofertantul trebuie să furnizeze CNA codul sursă şi dreptul de proprietate intelecturală asupra soluţiei oferite, precum şi dreptul de modificare aferent aplicaţiei dezvoltate. De asemenea, ofertantul trebuie să pună la dispoziţia CNA manuale de utilizare a aplicaţiei.