FacebookTwitterLinkedIn

Deși acest punct nu a fost trecut pe ordinea de zi, înainte a de a audia prima societate trecută pe ordinea de zi, Monica Gubernat a propus introducerea a încă unui subiect pe ordinea de zi – reluarea votului în cazul Codului Etic.

Codul a fost adoptat cu șapte voturi pentru (Lorand Turos, Monica Gubernat, Vasile Buda, Christian Mititelu, Cristina Trepcea, Răsvan Popescu, Călin Cristea) și unul împotrivă (Narcisa Iorga), la ședinșa de luni participând doar minimumul de cvorum al CNA, adică doar opt din cei 11 membri.

În mod obișnuit, CNA organizează ședințe publice marțea și joia dar în această săptămână (18-21 noiembrie) se fac audieri pentru concursul de radio.

Codul Etic al membrilor CNA are opt articole:

1. Criteriul integrităţii – „În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii CNA pot participa la emisiuni privind reflectarea activităţii Consiliului, numai cu mandatul acestuia”.

2. Criteriul neutralităţii politice – „Membrii CNA vor acţiona, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în mod independent şi echidistant faţă de factorul politic, indiferent de convingerile lor personale; nu se vor angaja în niciun fel de activitate politică”.

3. Criteriul imparţialităţii – „În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii CNA vor aplica deciziile fără tratamente preferenţiale induse de potenţialul economic sau de proeminenţă publică (reputaţia) al instituţiilor media sau al altor instituţii publice.

4. Criteriul autonomiei – „Membrii CNA vor respinge, în activitatea lor curentă, orice formă de presiuni sau avantaje venite din partea radiodifuzorilor, ori din partea unor terţe persoane cu interese în obiectul de activitate al CNA”

5. Criteriul consultării publice – „Membrii CNA vor adopta reglementările şi deciziile, numai după consultarea cu părţile interesate, în vederea respectării principiului transparenţei decizionale. În şedinţele publice, membrii CNA vor acţiona în conformitate cu Legea 504/2002 şi cu Legea 52/ 2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică şi vor exprima doar opinii legate de subiectele în discuţie”

6. Criteriul colegialităţii – „În şedinţele publice membrii Consiliului acţionează în conformitate cu legea, exprimă opinii cu privire la subiectele în discuţie, fără a se angaja în dispute cu caracter personal”.

7. Principiul nediscriminării – „Membrii CNA vor urmări ca prin deciziile luate să asigure un tratament nediscriminatoriu între radiodifuzori”.

8. Principiul prezumţiei de nevinovăţie – „În reflectarea cazurilor aflate în curs de cercetare sau de judecată, membrii CNA se vor sesiza cu promptitudine la nerespectarea de către radiodifuzori a prezumţiei de nevinovăţie și a dreptului oricărei persoane la un proces echitabil”.

În ședință de joi, 14 noiembrie, CNA nu a putut adopta Codul Etic, blocându-se la votul final. Membrii CNA au avut de ales între varianta de Cod Etic a preşedintelui CNA, Laura Georgescu, şi varianta lui Florin Gabrea. Toate articolele din varianta preşedintelui au obținut șase voturi, fiind astfel validate.

La votul final, au votat doar cinci membri pentru adoptarea Codului CNA (Lorand Turos, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Christian Mititelu, Răsvan Popescu) şi, împotrivă, patru membri: Florin Gabrea, Valentin Jucan, Narcisa Iorga şi vicepreşedintele Vasile Buda.

Săptămâna trecută vicepreşedintele nu a motivat schimbarea votului său pozitiv la votul pe articole şi în negativ la votul pentru întregul Cod Etic, precizează Media Expres.