FacebookTwitterLinkedIn

„În România, cheltuielile sociale reprezintă aproximativ 8% din Produsul Intern Brut, cea mai mare cheltuială din bugetul de stat (aproape o treime din total). Acest procent va ajunge la 15% din PIB, într-un interval de 40 de ani”, au calculat reprezentanții CFA România.

Principala diferență dintre sistemul de stat și cel privat este că primul este un sistem de tip „pay-as-you-go”, adică banii reținuți azi celor care contribuie sunt utilizați pentru a plăti pensiile celor care se află la vârsta pensiei. Cel de-al doilea este un sistem finanțat – contribuțiile plătite astăzi sunt investite în numele participantului, urmând a fi returnate aceluiași participant sau moștenitorilor, împreună cu randamentul aferent, la vârsta pensionării.

„Sunt mari semne de întrebare privind sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii. Este necesara rebalansarea proporției perioadei active în totalul vieții, prin creșterea vârstei de pensionare si stimularea economisirii”, declară Alexandra Smedoiu, vicepreședintele CFA România.

Situația este cu atât mai urgentă cu cât România are cea mai mică rată de economisire din Uniunea Europeană, respectiv de minus 5%.

Consumăm mai mult decât veniturile. Un sistem obligatoriu de pensii, care să transfere o parte din costul lunar suportat de angajat către un cont individual, este o soluție”, mai spune Smedoiu.

În conturile celor șapte fonduri de pensii private obligatorii din România s-au strâns peste nouă miliarde de euro.

„Peste 60% din aceste sume finanțează deficitul bugetar sau datoria publică deoarece sunt investite în obligațiuni emise de statul român, iar 20% din aceste sume asigură lichiditatea pieței de capital de la București. În cazul în care contribuțiile viitoare la Pilonul II ar fi direcționate către bugetul de stat, aceasta ar avea un efect catastrofal pentru piața de capital. În plus, reducerea temporară a deficitului bugetar se face cu costul creșterii viitoare masive a acestuia, când persoanele care au contribuit la pilonul II se vor pensiona”, au mai atenționat reprezentanții CFA România.

În prezent, CFA Romania are peste 215 membri, majoritatea deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®) sau candidati pentru unul din cele trei niveluri ale examinării care conduce la acordarea acestui titlu.