FacebookTwitterLinkedIn

Valoarea activelor a crescut cu 12% față de anul anterior, până la 31,65 de miliarde de lei, ca urmare a majorării soldului de depozite noi atrase de la clientela bancară și nebancară, ceea ce a susținut evoluția pozitivă a activelor generate din activitatea de creditare.

Astfel, cota de piață a băncii în funcție de volumul activelor a crescut la 7,4% la finalul anului 2017, de la 7,16% la finalul anului precedent, dar banca a coborât de pe locul 6 pe poziția 7 între băncile din sistemul bancar românesc. A fost depășită de ING România (ING, sucursala București a grupului olandez cu același nume), a cărei active au crescut cu 21%, anul trecut, față de anul anterior, ajungând la 33,5 miliarde de lei, respectiv o cotă de piață de 7,85%.

Anul trecut, portofoliul de credite al CEC Bank în sold aferent companiilor a crescut cu circa 9%, față de anul 2016, în timp ce la nivelul sistemului bancar acest indicator a înregistrat o creștere de 3%.

De asemenea, CEC Bank și-a majorat și portofoliul de credite în sold acordate persoanelor fizice cu 12%, anul trecut față de anul precedent, comparativ cu sistemul bancar unde creșterea a fost de circa 8%.

Creșterea reală a soldului total de credite a fost de 12%, dar această a fost diminuată de operațiunile din 2017 de reducere directă a valorii contabile brute a creditelor («write-off»), ajungând la 10%, comparativ cu valoarea de 6% înregistrată de sistemul bancar”, au mai anunțat reprezentanții CEC Bank.

Volumul de credite noi acordate anul trecut a crescut față de anul anterior cu 16%, în timp ce creșterea înregistrată de sistemul bancar a fost de 7%.

Creșteri semnificative s-au înregistrat pe ambele segmente de clientelă, respectiv 17% creștere CEC Bank versus 8% sistem bancar pentru credite noi companii și 14% creștere CEC Bank versus 7% sistem bancar pentru credite noi persoane fizice. Activitatea de creditare a crescut însă într-un ritm mult mai intens decât imaginea pe care o oferă soldurile din bilanț, întrucât creditele acordate clienților care activează în agricultură sunt acordate și rambursate integral în cursul anului, iar unele dintre creditele aprobate în anul 2017 și neutilizate până la finalul anului nu sunt reflectate în soldul bilanțier”, au subliniat reprezentanții băncii.

Banca a finanțat, până la sfârșitul anului trecut, 42.500 de proiecte eligibile pentru accesarea de fonduri europene, pentru care valoarea însumată a granturilor se ridică la peste 12,912 miliarde de lei.

Soldul depozitelor atrase de la clientela nebancară a crescut anul trecut cu 4% față de anul precedent, în condițiile în care banca deține suficiente lichidități și a aplicat o politică de temperare a atragerii acestor surse”, au adăugat reprezentanții CEC Bank.

Rata expunerilor neperformante din credite și avansuri a scăzut, la finele anului trecut, cu 2,84% față de nivelul înregistrat la dată de 31 decembrie 2016. Rată creditelor neperformante din împrumuturi și avansuri acordate clienților persoane fizice a fost de 2,91%, la dată de 31 decembrie 2017, sub media de la nivelul sistemului bancar, de 5,75%, fiind în scădere cu 1,52% față de nivelul înregistrat la dată de 31 decembrie 2016.

Conform misiunii asumate, CEC Bank continuă să susțînă cu precădere IMM-urile, agricultură și administrațiile publice locale. O atenție deosebită este acordată cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru anul 2018 ne-am propus o creștere a activității, în special în zona creditării, cu impact vizibil asupra creșterii eficienței și îmbunătățirii indicatorilor prudentiali. La dată de 30 aprilie 2018, Banca a obținut un profit brut de 122,6 milioane de lei, semnificativ mai mare față de obiectivele asumate pentru perioada ianuarie-aprilie 2018”, a declarat Radu Grațian Ghețea, președintele director-general al CEC Bank.

Nivelul ratei fondurilor proprii totale a fost de 15,26%, la data de 31 decembrie 2017, dar, din punct de vedere calitativ, fondurile proprii ale băncii au fost constituite integral din fonduri proprii de nivel I de bază.

Operațiunile electronice și digitale au crescut cu 12%, anul trecut, comparativ cu anul precedent. CEC Bank cuprinde o rețea națională de 1.217 ATM-uri și 6.040 POS-uri, precum și de servicii de Internet Banking, Mobile Banking și Phone Banking. Banca mai are 1.022 de unități, dintre care 480 sunt situate în mediul rural.