FacebookTwitterLinkedIn

Viitoarea lege a pensiilor prevede o nouă formulă de calcul a cuantumului pensiei, înmulțind numărul total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. Potrivit calculatorvenituri.ro, valoarea punctului de referință ar trebui să fie de 75 de lei, până la 1 septembrie 2021. Astfel, până la aceasta dată, punctul de pensie va fi de 1.775 de lei, iar până la 1 septembrie 2021, de 1.875 de lei​.

Pensii recalculate

Potrivit noului act normativ, pensiile se recalculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință, cu excepția pensiilor stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001 care se recalculează conform art.167 (adică șase luni mai târziu).

Un singur tip de pensie anticipată

Noul act normativ stabilește un singur tip de pensie anticipată, care se va acorda cu cel mult cinci ani înaintea vârstei de pensionare. Pensia anticipată se va acorda persoanelor care au realizat sau au depășit cu până la opt ani stagiul complet de cotizare. Pensia recalculată nu va putea fi mai mică decât pensia minimă.

Studiile de masterat și doctorat vor fi considerate vechime în muncă

Prin introducerea noii legi, nu doar studiile de licență, ci și cele de masterat și doctorat vor fi luate în calcul la vechimea necesară pensionării, cu condiția să existe un stagiu minim de cotizare de 15 ani.