FacebookTwitterLinkedIn

Comisia a constatat că, timp de peste cinci ani, OPCOM i-a discriminat pe comercianții de energie electrică din afara României cu sediul în UE, potrivit unei informări a instituţiei europene.

Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei responsabil de politica în materie de concurență, a declarat că „Bursele de energie sunt indispensabile pentru funcționarea eficientă a piețelor de energie electrică în interesul consumatorilor. Comportamentul abuziv al OPCOM a împiedicat comercianții din UE să participe pe piețele spot din cadrul bursei de energie electrică din România, creând astfel o barieră artificială la intrare, ceea ce constituie o încălcare a normelor UE în materie de concurență. Barierele naționale de acest tip nu numai că împiedică finalizarea unei piețe unice a energiei, ci împiedică și dezvoltarea de piețe eficiente, lichide.” 

Între 2008 și 2013, OPCOM a impus ca membrii piețelor spot de energie electrică să se înregistreze în scopuri de TVA în România, refuzând să accepte comercianții care erau deja înregistrați în scopuri de TVA în alte state membre ale UE. Prin urmare, comercianții din UE nu puteau intra pe piața angro de energie electrică din România decât prin înființarea unui sediu permanent în România, ceea ce presupune costuri suplimentare și dezavantaje organizatorice pentru comercianții din UE în comparație cu cei din România. Discriminarea pe motive de naționalitate sau loc de stabilire contravine principiilor de bază ale pieței unice.

Bursele de energie joacă un rol important în furnizarea de informații publice privind prețurile. Acest lucru este esențial pentru a avea prețuri transparente și fiabile la energia electrică pe piețele angro și cu amănuntul. Cerința OPCOM privind înregistrarea în scopuri de TVA a creat o barieră artificială la intrarea pe piață pentru comercianții din UE și, în consecință, a redus lichiditatea pe piața angro a energiei electrice. Numărul de comercianți afectați este semnificativ. În cadrul burselor de energie de pe piețele comparabile, peste 50% dintre participanți sunt comercianți din UE care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA la nivel local.

Comisia ține răspunzătoare, de asemenea, pentru această încălcare și societatea-mamă a OPCOM, și anume CNTEE Transelectrica S.A. („Transelectrica”), operatorul de transport și de sistem din România.

Înlăturarea barierelor la intrarea pe piețele angro de energie electrică crește lichiditatea și stimulează concurența, ceea ce exercită o presiune în sens descrescător asupra prețurilor. Aceasta asigură, de asemenea, faptul că piața transmite semnale de preț corecte.

Comisia a sancționat Transelectrica și OPCOM cu o amendă de 1.031.000 de euro, cele două societăți răspunzând în solidar de achitarea întregii amenzii. Cuantumul amenzii a fost stabilit pe baza Orientărilor din 2006 ale Comisiei privind calcularea amenzilor (potrivit IP/06/857 și MEMO/06/256). La stabilirea nivelului amenzilor, Comisia a ținut cont de vânzările relevante realizate de societatea în cauză în România, de gravitatea încălcării și de durata acesteia.