FacebookTwitterLinkedIn

Astfel, hotărârea nr. 91 privind stabilirea unor măsuri epidemice suplimentare în scopul gestionării riscului de infectare cu Covid-19 prevede următoarele măsuri:

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maxima a spațiului, în intervalul orar 05.00-21.00.

2. Interzicerea desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestarilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21.00-05.00. Între orele 21.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. Măsura se aplică și activităților sau evenimentelor organizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile publice în următoarele domenii – instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, instituții de spectacole și/sau concerte etc. organizate și desfășurate în spații închise sau deschise, precum și săli de sport sau piscine interioare;

3. Interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.

4. Interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

5. Accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. De la această obligație, referitoare la accesul controlat, sunt exceptate activitățile din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.

6. Obligația de vaccinare sau trecere prin boala impusă pentru participarea la activitățile și evenimentele prevăzute mai sus sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.