FacebookTwitterLinkedIn

”Anul acesta, CCIFER marchează 20 de ani de implicare în România și cu un set de propuneri elaborate de experții grupului de lucru Construcții și Infrastructură, prin care Camera își aduce contribuția la rezolvarea unuia dintre blocajele structurale ale economiei românești: infrastructura. Sunt măsuri care vizează procesul de achiziții publice, mecanismele de reglementare ale pieței, relațiile dintre beneficiari și contractanți, managementul companiilor de stat, calitatea materialelor și a procesului de producție, relația dintre beneficiarii finali companii private și subcontractori, promovarea proiectelor realizate în parteneriat public-privat și formarea profesională. Propunem aceste măsuri, ca parteneri de dialog, autorităților și ne oferim toată expertiza, timpul și resursele pentru a contribui la implementarea lor și la relansarea unui sector crucial pentru economia României”, a declarat Adriana Record, director executiv al CCIFER.

BCR a acordat finanţări de peste cinci miliarde de lei pentru proiectele de infrastructură locală

Investitorii străini urmăresc starea infrastructurii unei țări înainte de a investi, iar deciziile lor depind de rezultatele acestei analize, pentru că infrastructura este un indicator esențial al competitivității unei economii. Primul pas pentru a recupera întârzierile înregistrate de România în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii ar fi reformarea procesului de achiziții publice, prin măsuri precum realizarea caietului de sarcini de către o entitate privată, imparțială și specializată, independentă de autoritatea publică; profesionalizarea comisiilor de evaluare a ofertelor; descurajarea contestațiilor abuzive; utilizarea cu prioritate a criteriului ”cel mai bun raport calitate-preț” și nu a criteriului ”cel mai scăzut preț”, ținând cont de factori de evaluare ce privesc riscul financiar sau judiciar; asigurarea independenței inginerului supervizor.

Totodată, CCIFER propune aplicarea unui sistem obiectiv de certificare a companiilor, care să ateste competențele și capacitatea de execuție a acestora, precum și respectarea legii și a condițiilor pieței. O altă măsură propusă este publicarea unei liste negre cu companii contractante care au fost eliminate din cadrul unor contracte de achiziții publice, fie pentru că nu și-au respectat angajamentele asumate, fie pentru că le-au executat defectuos.

Forbes Real Estate 2016 – Florin Furdui, Country Manager Portland Trust

Pentru a asigura relații corecte între autoritățile publice-beneficiari și contractanți, CCIFER propune eliminarea clauzelor abuzive din contractele de achiziție publică și introducerea unor clauze care să specifice clar termene și sancțiuni, atât pentru prestatori, cât și pentru beneficiari – autorități publice. Acest lucru ar elimina, de exemplu, situațiile în care plățile către prestatori sunt întârziate sau programate arbitrar, contrar prevederilor contractului, chiar dacă facturile sunt aprobate. O altă măsură propusă în acest sens ar fi utilizarea unor definiții clare în contracte care să nu lase loc interpretărilor și corelarea clauzelor contractuale FIDIC cu legislația achizițiilor publice.

O măsură care ar aduce asigurări tuturor participanților dintr-un proiect este că, în cazul unei asocieri, leader-ul de consorțiu să nu mai aibă o poziție dominantă asupra resurselor financiare dedicate proiectului, iar autoritățile contractante să poată face plăți către fiecare dintre membrii asocierii.

Forbes Real Estate 2016 – Ian Worboys, CEO P3

Pentru a construi infrastructură de calitate și durabilă, experții CCIFER consideră că este nevoie de încurajarea utilizării produselor și materialelor care respectă standardele de calitate europeană. În plus, este necesar controlul materialelor pe parcursul diferitelor etape de instalare pe șantier de către experți independenți, pentru a se asigura că toate normele în vigoare sunt respectate.

Crearea unei noi legi a subcontractării în sectorul privat, pentru a permite companiilor subcontractante să inițieze o acțiune directă în justiție împotriva beneficiarului final al lucrărilor, dacă acesta nu și-a respectat angajamentele pentru plata serviciilor prestate ar asigura un cadru competitiv și ar permite echilibrarea raporturilor juridice între antreprenori și subcontractanți.

Forbes Real Estate 2016 – Antoniu Panait, managing director Vastint România

În ceea ce privește promovarea proiectelor în parteneriat public-privat, printre măsurile identificate de CCIFER amintim implicarea experților din mediul privat sau din instituții financiare europene în procesul de pregătire a documentațiilor de atribuire a proiectelor în PPP și completarea finanțării cu resurse din fonduri europene.

Reformele și cadrul normativ actualizat trebuie completate cu metode și modele de formări profesionale adecvate, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru angajații din companiile implicate. În acest sens, CCIFER atrage atenția asupra importanței sistematizării stagiilor în companii sau în instituții publice sau organizării de formări profesionale și specializări pentru funcționarii publici, prin formări continue, organizate în străinătate sau în cadrul unui schimb de experiență.