FacebookTwitterLinkedIn

„Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (5.737 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.265 lei). Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,2%. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 114,9%. Indicele câștigului salarial real a fost de 101,0% pentru luna septembrie 2016 față de luna precedentă. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 159,9%, cu 1,5 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna august 2016″, se arată în comunicatul INS.

În luna septembrie 2016, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare față de luna august 2016.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite, pentru ‘Ziua petrolistului’), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte)”, se arată în același comunicat.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: cu 20,6 % în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, respectiv cu 11,2% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Între 4,5% și 7% în activități de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun, activități de editare, fabricarea băuturilor; între 2% și 4,5% în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, activități profesionale, științifice și tehnice, alte activități industriale, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor devoiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor.

„Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanță ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri. De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mici din unele activități economice”, mai arată INS.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s‐au înregistrat după cum urmează: cu 12,4% în extracția cărbunelui superior și inferior; între 5% și 10% în extracția minereurilor metalifere, tranzacții imobiliare, industria metalurgică, telecomunicații; între 2% și 4% în fabricarea altor mijloace de transport, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, transporturi pe apă, alte activități extractive, colectarea și epurarea apelor uzate, activități auxiliare intermedierilor financiare (activități de asigurare și fonduri de pensii), intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (+8%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice și aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice. Ușoare creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat și în administrația publică (+0,8%), respectiv sănătate și asistență socială. (+0,3%)