FacebookTwitterLinkedIn

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC) susţine, într-un comunicat, că Ministerul Sănătaţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sanătate nu ţin cont de realitatea economică şi socială a pacienţilor din mediul rural, respectiv veniturile foarte mici, vârsta înaintată şi starea precară de sănătate, nivelul scăzut de educaţie, lipsa de experienţă privind folosirea unui card cu cod pin, absenţa infrastructurii de transport şi distanţele mari faţă de  reşedinţa de judeţ (locul în care se afla sediul Casei Judeţene de Sănătate).
Astfel organizaţia “condamnă public lipsa de realism şi viziune a celor două instituţii în modul în care înţeleg să legifereze şi să coordoneze aspectele ce ţin de implementarea cardului de sănătate în sistemul naţional de sănătate”.

Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale  va fi obligatorie de la 1 februarie 2015. Acesta va fi distribuit prin intermediul medicilor de familie.

“Conform raportului ”Puterea pacienţilor europeni – opţiuni şi implicaţii” – publicat la Bruxelles, Romania ocupă locul 30 din cele 50 de ţări europene avute în vedere la realizarea cercetării, în ceea ce priveşte nivelul de informare şi educare al pacienţilor. Alfabetizarea pacienţilor cu privire la drepturile lor este esenţială, iar sănătatea nu trebuie să depindă de puterea de cumpărare a acestora”, susţine  Președintele APC România, conf. univ. dr. Costel Stanciu.
APC Romania propune următoarele completări actelor normative referitoare la cardul de sănătate:

·         folosirea în paralel, timp de un an de zile, a sistemului actual de acces la servicii de sănătate decontate, bazat pe adeverinţă, concomitent cu cardul de sănătate;

·         alocarea sumelor necesare realizării unei campanii naţionale de informare şi educare a pacienţilor pe durata unui an, campanie care să înceapă în cel mai scurt timp şi care trebuie realizată împreună cu cele mai active asociaţii non-profit cu expertiză în domeniul serviciilor medicale. Dintre temele acestei campanii, consideram ca ar trebui să nu lipsească: prezentarea drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor în vederea constientizării importanţei cunoasterii acestora; prezentarea tuturor aspectelor ce ţin de utilizarea în cunoştinţă de cauză a cardului de sănătate; locul şi rolul medicului de familie în cadrul sistemului de sănătate; locul şi rolul farmacistului în cadrul sistemului de sănătate; locul şi rolul casei de sănătate în actualul sistem de sănătate; locul şi rolul altor furnizori de servicii de sănătate; importanţa citirii prospectului la medicamente şi a constientizării reacţiilor advese specific oricărui tip de medicament; efectele automedicaţiei asupra înrăutăţirii stării de sănătate.

·         prelungirea termenului necesar pentru eliberarea unui nou card de sănătate de la 30 de zile la 60 de zile, în situaţia pierderii, furtului, schimbării de nume şi a altor aspecte ce ţin de funcţionarea acestuia, atât din punct de vedere legal, cât şi tehnic;

·         abilitarea legală a medicilor de familie pentru preluarea  rezolvării problemelor ce ţin de situaţiile de înlocuire a cardului de sănătate, în schimbul încasării de către acesţia a taxelor aferente acestui demers, la care se adaugă cheltuielile poştale şi un comision de 10% aplicat la cheltuiala totală generată de inlocuirea cardului.

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC România) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înfiinţată în 10 februarie 1990. APC-România este singura organizație de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor – BEUC, care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea şi reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor şi intereselor consumatorilor în raporturile cu operatorii economici şi instituţiile statului.

Cardul naţional de sănătate este un proiect al Ministerului Sănătătii care are ca principal scop transparentizarea şi eficientizarea utilizării fondurilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acesta va face dovada prezenţei asiguratului la furnizorul de servicii medicale.