FacebookTwitterLinkedIn

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu amendamente OUG nr. 17/2016, prorogând până la data de 30 septembrie termenul până la care se poate obţine autorizaţia de securitate la incendiu, deşi în forma transmisă de Guvern data propusă era 30 iunie 2017.

Articol unic. – (1) Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2017”, potrivit raportului adoptat de plenul Camerei Deputaţilor.

Beneficiarii care au depus până la data de 30 septembrie 2017, documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare, sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, daca termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017, potrivit proiectului de lege.

În forma iniţială, termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu se proroga până la data de 30 iunie 2017.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a fost aprobat cu 269 de voturi “pentru” şi 2 abţineri.

Camera Deputaţilor este for decizional.