FacebookTwitterLinkedIn

Declararea şi plata impozitelor din acest an se vor face în zilele obişnuite de 25 ale fiecărei luni, dar există şi termene speciale pentru taxele introduse în ultimii ani.

Iată noile repere ale anului fiscal 2017:

– 27 februarie. ONG-urile şi societăţile agricole trebuie să-şi declare profitul pe 2016 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri).

– 28 februarie. Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe, de către persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în România.

– 27 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-şi declare şi să plătească acest impozit pe anul 2016. Tot până în această zi trebuie plătite contribuţiile la asigurările sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I.

– 31 martie. Proprietarii care doresc să beneficieze de reduceri – 10% din cuantum – trebuie să-şi plătească taxele locale pe clădiri, terenuri şi autovehicule, inclusiv impozitul pe terenul situat sub locuinţă.

– 2 mai. Instituţiile publice şi ONG-urile trebuie să depună bilanţurile – situaţiile financiare – pe anul 2016.

– 25 mai. Persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente, din chirii sau din activităţi agricole trebuie să-şi declare aceste venituri pe 2016 (Formular 221). Tot la această dată trebuie declarată destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual. De asemenea, până la 25 mai societăţile comerciale private sau de stat trebuie să-şi depună bilanţurile – situaţiile financiare – pe anul 2016.

– 25 iunie. Trebuie plătite CASS aferente trimestrului II, iar persoanele juridice străine (multinaţionalele) care au reprezentanţe în România trebuie să-şi plătească prima tranşă din impozitele pe aceste reprezentanţe.

– 25 iulie. Persoanele fizice care îşi închiriază locuinţa personală în scop turistic trebuie să plătească o primă rată de 50% din impozitul aferent acestui tip de venit.

– 25 septembrie. Până în această zi trebuie plătite CASS aferente trimestrului III.

– 30 septembrie. Până la această dată, taxele locale pe locuinţe, terenuri şi autovehicule puteau fi plătite fără penalităţi de întârziere (inclusiv cu facilitatea de 10% pentru plata până la 31 martie), dar după 30 septembrie se percep penalităţi de întârziere.

– 25 octombrie. Agricultorii plătesc anticipat 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată).

– 27 noiembrie. A doua rată (50%) la impozitul ce trebuie plătit de persoanele fizice care îşi închiriază locuinţa personală în scop turistic.

– 15 decembrie. A doua rată (50%) la impozitul agricol.

– 21 decembrie. Trebuie plătite CASS aferente trimestrului IV, iar persoanele juridice străine (multinaţionalele) care au reprezentanţe în România trebuie să-şi plătească a doua tranşă din impozitele pe aceste reprezentanţe.